Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktspulje

Billund Kommune har afsat en årlig Landdistriktspulje, som skal støtte borgernes udvikling af landdistrikterne. Puljen er på 1,1 mio. kr. årligt og har ansøgningsfrist fire gange om året, den 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Formålet med puljen

Landdistriktspuljen skal understøtte udmøntningen af Billund Kommunes landdistriktspolitik og lokalsamfundenes lokale udviklingsplaner. Pengene skal gøre det lettere for borgerne at gennemføre mindre initiativer og søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.

Ansøg landdistriktspuljen og find diverse skemaer her

Indsend regnskab og evaluering her 

Forudsætning for at kunne søge

Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende forudsætninger:

 • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter kan søge midler.
 • Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, større
  vedligeholdelsesprojekter i lokalområderne: Nollund, Urup, Eg og Skjoldbjerg/Almstok, Donslund, Bøvl og Vesterhede, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strategisk udvikling.
 • Det enkelte udviklingsinitiativ/projekt skal både understøtte indsatsområderne i Fremtidens Legeplads, landdistriktspolitikken og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets relevans i forhold til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med minimum 25 procent af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor dækkes af lokale foreningers egne midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egenfinansieringen kan omregnes til frivilligtimer á 100 kr. pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et detaljeret timebudget.
 • Ansøgningerne skal vedlægges et budget. Et projekt, hvortil der søges midler fra Landdistriktspuljen, kan bestå af flere leverancer. Det er hensigtsmæssigt, at delleverancerne i det enkelte projekt holdes på så få leverandører som muligt, og der indhentes tilbud på hver delleverance, hvorved Billund Kommune kan vurdere ansøgningen i henhold til de helt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. På den baggrund skal alle leverancer og delleverancer, der overstiger en udgift på 50.000 kr., belyses med to tilbud. Leverancer og delleverancer, der repræsenterer en udgift på under 50.000 kr., skal belyses med et tilbud (Ændret jf. Økonomiudvalgets beslutning den 9. februar 2016).
 • Der kan ikke forventes støtte til projekter, der allerede har opnået kommunal støtte uden økonomiudvalgets godkendelse. Ansøger skal oplyse om projektet allerede har opnået anden kommunal støtte.
 • Ansøger skal selv sørge for at søge relevante tilladelser til projektets udførsel, så som byggetilladelse, råden over vej, m.m. ved Kommunen. Bemærk, at en bevilling af midler ved Landdistriktspuljen, er ikke det samme som tilladelse til implementering. Disse tilladelser kan med fordel søges inden ansøgning af Landdistriktspuljen for at sikre en god og hurtig implementeringsproces.   

 

Ansøgningsproces

Ansøgningerne behandles fire gange om året.

Ansøgningsprocessen er som følger:

 1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet og budgetskema, som findes på siden her.
 2. Landdistriktsrådet modtager ansøgningen og sikrer, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivelser og dokumentation. Ansøger opfordres så vidt muligt at hente vejledning hos eget Lokalråd og evt. hos Billund Kommune landdistrikter@billund.dk inden indsendelse af ansøgning.
 3. Landdistriktsrådet vurderer ansøgningerne i forhold til de kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet. Landdistriktsrådet vurderer og forbereder ansøgningens overensstemmelse med ansøgningskriterierne i landdistriktspolitikken.
 4. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde i Landdistriktsrådet måneden efter modtagelsen (marts og oktober).
 5. Landdistriktsrådet godkender, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling. Landdistriktsrådet kan anbefale et udviklingsinitiativ til videreudvikling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af ansøgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og genindsende initiativet ved næste ansøgningsrunde uden dog at være garanteret midler.
 6. Ansøger og Billund Kommune får digital besked om Landdistriktsrådets beslutning, ved udgangen af den følgende måned (marts og oktober).
 7. Udbetaling af bevilligede midler fortages af Billund Kommune.
 8. Senest tre måneder efter projektafslutningen indsender ansøger regnskab for det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt arbejde til Billund Kommune på landdistrikter@billund.dk. Ansøger kan kun modtage støtte til de støtteberettigede udgifter. Derfor skal der ske tilbagebetaling af eventuelle overskydende midler.
 9. Senest tre måneder efter projektafslutningen skriver ansøger en evalueringsrapport ved hjælp af skemaet, som findes på siden her og sender den til Billund Kommune på landdistrikter@billund.dk
 10. Bevillingen skal bruges inden for 2 år fra bevillingsdatoen, ellers bortfalder bevillingen.