Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Områdefornyelse

Områdefornyelse

Områdefornyelse kan forbedre landsbyernes ram-me for det gode familieliv. Det er imidlertid væsentligt, at lokalsamfundets arbejde tager udgangspunkt i en klart defineret identitet, så borgere og tilflyttere vil kunne mærke lokalsamfundets særpræg i byrummet. Samtidig er det vigtigt, at byrummet og andre anlæg inviterer til multifunktionalitet, fordi det samler borgerne og synliggør livet i landsbyen. I den forbindelse kan det være en god ide at skabe aktive og kreative byrum sammen med børn og unge.

Billund Kommune vil informere om, hvordan lokalsamfundene kan gøre brug af nedrivningspuljen i forbindelse med områdefornyelsesprojekter, ligesom lokalsamfundets arbejde med identitet og multifunktionalitet vil være afgørende faktorer i Billund Kommunes fremtidige sagsbehandling og politiske beslutninger vedrørende områdefornyelse.