Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Natur-, kultur- og fritidstilbud

Natur-, kultur- og fritidstilbud danner rammen om det gode familieliv og er vigtige for bosætningen. De skaber lokale fællesskaber, der er afgørende for arbejdet med lokalsamfundenes udvikling. Faldende børnetal og skiftende trends udfordrer tilbuddene.

Natur-, kultur- og fritidstilbud danner rammen om det gode familieliv og er vigtige for bosætningen. De skaber lokale fællesskaber, der er afgørende for arbejdet med lokalsamfundenes udvikling. Faldende børnetal og skiftende trends udfordrer tilbuddene.

Lokalsamfundene oplever således, at de lokale un-ge siver fra foreningerne, og nationale undersøgelser viser, at de søger nye aktiviteter og bredere fællesskaber. Aktiviteterne afhænger ofte af de samme ildsjæle, og det kan være svært at rekruttere nye frivillige. Det kan blive en reel udfordring for lokalsamfundene, fordi danske undersøgelser viser, at bæredygtige lokalsamfund bygger på stærke foreninger.

På den baggrund vil Billund Kommune de kommende år via Landdistriktspuljen understøtte udviklingsprojekter mellem lokale foreninger og arrangementer mellem foreninger på tværs af lokalsamfund.