Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mobilitet

Børn, unge og seniorer, der lever aktive uddannelses-, kultur- og fritidsliv, er særligt afhængige af fælles mobilitetsløsninger. Familierne har ofte to biler, forældrene kører deres børn til aktiviteter, og ventetid er generelt blevet mindre acceptabelt. Resultatet er tomme rutebusser, hvilket gør lokale busruter alt for dyre.

Børn, unge og seniorer, der lever aktive uddannelses-, kultur- og fritidsliv, er særligt afhængige af fælles mobilitetsløsninger. Familierne har ofte to biler, forældrene kører deres børn til aktiviteter, og ventetid er generelt blevet mindre acceptabelt. Resultatet er tomme rutebusser, hvilket gør lokale busruter alt for dyre.

Specielt unge føler sig afhængige af forældrenes kørsel, og de oplever, at det begrænser både deres og forældrenes aktive liv, mens seniorer føler, at deres liv begrænses, fordi deres mobilitetsmuligheder er begrænsede. Det gode familieliv i lokalsamfundet afhænger derfor af, at lokalsamfundene finder alternative mobilitetsløsninger.

Billund Kommune vil i de kommende år, på initiativ fra og i samspil med borgerne, finde nye alternative mobilitetsløsninger og -værktøjer med henblik på at lette specielt børns, unges og seniorers hver-dagsmobilitet.