Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Identitet

Børnefamilier og yngre seniorer søger lokalsamfund, hvor de kan leve det gode familieliv. Lokalsamfundene kan med fordel arbejde med forskellige lokale identiteter.

Børnefamilier og yngre seniorer søger lokalsamfund, hvor de kan leve det gode familieliv. Lokalsamfundene kan med fordel arbejde med forskellige lokale identiteter.

Identiteten fortæller, hvad borgerne i lokalsamfundet er fælles om, og hvordan lokalsamfundet adskiller sig fra de andre lokalsamfund.

Identiteter vokser naturligt ud af lokalsamfundenes kultur, natur og historie. De kan høres, ses og mærkes i lokalsamfundets kultur-, fritids- og naturtilbud eller måske i lokalsamfundets helt særlige iværksætterånd.

Billund Kommune understøtter derfor med viden og via Landdistriktspuljen, at lokalsamfundene arbejder videre med lokale udviklingsplaner og fremhæver særegne identiteter, samt gør dem tydelige for nuværende og kommende borgere.