Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktspolitik

Billund Kommunes landdistriktspolitik fokuserer på mulighederne for det gode familieliv i landdistrikterne og peger på løsningsmuligheder i forhold til lokale udfordringer, behov og ønsker.

Landdistrikterne i Billund Kommune tilbyder unikke rammer for det gode familieliv og et alternativ til livet i centerbyerne. Billund Kommune har et stort udbud af arbejdspladser, og vores geografiske placering i Trekantområdet giver adgang til mange arbejdspladser inden for fornuftig køreafstand.

Landdistrikterne oplever dog samtidig, hvordan unge søger uddannelse, stifter familie og slår sig ned i de større byer. Børnetallet falder og befolkningen bliver ældre, hvilket presser de lokale offentlige services og hæmmer boligomsætningen. I de yderste hjørner af Danmark går denne udvikling stærkt. I Billund Kommune er vi bedre stillet.

Det gode familieliv i landdistrikterne er og bør være mange ting. Det er netop mangfoldigheden og fællesskaber på tværs af livsstile og generationer, der kan gøre lokalsamfundene til unikke bosteder for hele familien.

Landdistriktspolitikken udpeger centrale indsatsområder. Det er imidlertid borgerne i det enkelte lokalsamfund, der kan fokusere arbejdet, tage udfordringerne op og igangsætte udviklingen. Billund Kommune understøtter det lokale arbejde via samarbejde, Landdistriktspuljen og hjælp-til-selvhjælp.

Politikken er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Landdistriktsrådet i § 17 stk. 4 Landdistriktsudvalget og på baggrund af en bred borgerinddragelse i perioden juni 2014 til juni 2015.

Du kan læse hele landdistriktspolitikken her 

Helhedstænkning

Landdistriktspolitikken bygger på helhedstænkning. Billund Kommune anbefaler, at lokalsamfundene fokuserer på lokalsamfundets liv, indsatsområder og ressourcer, når de arbejder med lokale udviklingsplaner og udviklingsprojekter generelt.

Da Billund Kommunes vision er, at kommunen skal være familiens bedste valg, anbefales det, at lokalsamfundene tager udgangspunkt i tre spørgsmål:

 1. Hvad er det for et familieliv, vi vil tilbyde?
 2. Hvordan kan vi skabe det gode familieliv?
 3. Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer bedst muligt?

På den måde sætter lokalsamfundene retning på udviklingen, peger på de nødvendige indsatsområder og tydeliggør eksisterende ressourcer.
Her følger en uddybning af de enkelte spørgsmål samt beskrivelser af de ni indsatsområder og seks ressourceområder:

Hvad er det for et familieliv, vi vil tilbyde?

Bosætning er afgørende for bevarelsen af intakte landsbyer, der danner det naturlige centrum for landdistrikternes lokalsamfund. Men bosætning kræver nytænkning. Tilflyttere og nuværende borgere skal opleve en interessant dagligdag, som kan fungere i lokalsamfundet.
Derfor anbefaler Billund Kommune, at lokalsamfundene stopper op og spørger: Hvad er det for et familieliv, vi vil tilbyde her?

Familierne vælger ofte lokalsamfund efter interesser og livsstil, eksempelvis kultur-, fritids- eller naturinteresser, iværksætteri, eller nære fællesskaber. Det er derfor vigtigt, at lokalsamfundet tydeliggør, hvordan familiernes hverdag kan hænge sammen i lokalsamfundet.
Et lokalsamfund, der tilbyder et meget aktivt familieliv, har måske løsninger, hvor far og mor kan træne i hallen, mens barnet bliver passet i cafeteriets legekrog. Måske opretter lokalsamfundet fælleskørsel for alle teenagere og seniorer, der har fritidsaktiviteter uden for lokalsamfundet.

På baggrund af borgerworkshops anbefaler Billund Kommune, at udviklingen af det gode familieliv bliver båret af erfarne ildsjæle og give plads til nye kræfter med alternative ideer.

Hvordan kan vi skabe det gode familieliv?

I de sidste ti år har lokalsamfundene ofte arbejdet med anlæg. Lokale borgere har løftet store byggeprojekter, som Billund Kommune har medfinansieret. Tiden er imidlertid kommet til, at lokalsamfundene skal fokusere mere på aktiviteter.
Derfor anbefaler Billund Kommune, at lokalsamfundene spørger: Hvordan kan vi skabe det gode familieliv her?

Det er vigtigt, at det enkelte lokalsamfund udarbejder en strategi for det gode familieliv for både tilflyttere og nuværende borgere. Strategien kan med fordel fremgå af lokalsamfundets udviklingsplaner.

På baggrund af borgerinddragelse har Billund Kommune formuleret ni indsatsområder, der på forskellig vis kan understøtte lokalsamfundenes arbejde med realiseringen af det gode familieliv.

De ni indsatsområder er:

 1. Identitet
 2. Fællesskab
 3. Offentlige og private services
 4. Iværksætteri
 5. Småskalaturisme
 6. Natur-, kultur- og fritidstilbud
 7. Områdefornyelse
 8. Mobilitet
 9. Bosætning

Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer bedst muligt?

Landdistriktsudviklingen bliver båret af stærke lokale ildsjæle og frivillige hænder. Billund Kommune sætter stor pris på deres indsats. Der er mange forskellige udviklingsopgaver, og det vil derfor gavne de enkelte lokalsamfund, at de i højere grad arbejder strategisk med lokalsamfundets ressourcer.
Derfor anbefaler Billund Kommune, at lokalsamfundene spørger: Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer bedst muligt?

Det kan være en god ide, at det enkelte samfund identificerer lokale ressourcer og lægger en strategi for, hvordan de kan gøre ressourcerne tilgængelige, hvordan de kan tilvejebringe manglende ressourcer, og hvornår de skal bruge de forskellige ressourcer. Ressourcestrategien kan med fordel indgå i lokalsamfundets lokale udviklingsplan.

På baggrund af borgerinddragelse har Billund Kommune identificeret seks centrale ressourceområder, der på forskellige måder kan understøtte lokalsamfundenes arbejde med realiseringen af det gode familieliv.

De seks ressourceområder er:

 1. Frivillighed
 2. Samarbejde
 3. Kreativitet og entreprenørskab
 4. Natur- og kulturarv
 5. Penge
 6. Ildsjæleværksted