Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

LAG Vejen-Billund

LAG står for Lokale Aktions Grupper, og er lokalforankret forening, der administrerer EU-midler til støtte for udvikling og innovation i lokalsamfundene.

Borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan søge udviklingsmidler fra LAG Vejen-Billunds pulje på 1,4 mio. kr. Lokale foreninger, der får bevilliget LAG-midler, kan derudover søge om mellemfinansiering fra Billund Kommune og undgå likviditetsproblemer.

LAG hører under Erhvervsstyrelsen.

LAG Vejen-Billund

LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi fokuserer på erhvervsudvikling og attraktive levevilkår uden for Grindsted by. Specifikt støtter LAG Vejen-Billund projekter og aktiviteter med følgende mål:

 1. Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
 2. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
 3. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Yderligere information om LAG Vejen-Billund, mulighederne for at søge LAG-midler og ansøgningsskema kan hentes hos LAG koordinator Merethe Juul.

Ansøgningsfrister i 2022: 28. februar og 9. maj.

Du skal dog vide at du altid kan indsende din ansøgning også før vores ansøgningsfrister, således at du kan komme i gang for egen risiko og regning, hvis du ønsker det. 


Mellemfinansiering

Lokale foreninger, der får bevilliget LAG-midler, kan søge om mellemfinansiering fra Billund Kommune. Det betyder, at foreninger kan få udbetalt det bevilligede tilskudsbeløb, mens de venter på ministeriets udbetaling af LAG-midler. På den måde kan foreningerne undgå likviditetsproblemer.

Kriterierne for mellemfinansiering er:

 1. Projektet har opnået tilsagn om LAG-midler.
 2. Projektet skal have en karakter, således at Billund Kommune lovligt kan støtte projektet.
 3. Eventuel mellemfinansiering beror på en konkret ansøgning i hvert enkelt tilfælde.
 4. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på sikkerheden for, at projektet kan gennemføres eller er gennemført i henhold til projektets tilsagn og sikkerheden for, at tilskudsmidlerne udbetales til Billund Kommune.

Proceduren for ansøgning om mellemfinansiering bygger på anbefalinger fra Erhvervsministeriet og forløber således:

 1. Projektholder kan efter eget ønske ansøge Billund Kommune om en foreløbig tilkendegivelse af, om kommunen vil bevillige mellemfinansiering til projektet, hvis projektet får bevilliget LAG-tilskud fra Erhvervsstyrelsen.
 2. LAG Vejen-Billunds bestyrelse indstiller ansøgningen om LAG-tilskud til Erhvervsstyrelsen.
 3. Ansøgningen godkendes af Erhvervsstyrelsen.
 4. Projektholder indsender ansøgning om mellemfinansiering til Billund Kommune.

  Ansøgningsskema findes nedenfor, og ansøgningen vedlægges følgende dokumenter: 
 • Endeligt tilsagn om LAG-tilskud fra Erhvervsstyrelsen
 • Tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om udbetaling af LAG-tilskuddet direkte til Billund Kommune (ansøgningsskemaet til Erhvervsstyrelsen findes nedenfor).
 • Dokumentation for fuld finansiering af projektet
 • Budget for det samlede projekt
 • Likviditetsbudget.

5. Billund Kommunes forvaltning godkender ansøgningen om mellemfinansiering (i enkelte tilfælde kan en politisk behandling være nødvendig).
6. Erhvervsministeriet udbetaler LAG-tilskuddet direkte til Billund Kommune ved projektets afslutning.
7. Dækker det udbetalte LAG-tilskud ikke det lån, som Billund Kommune har givet projektholder i form af mellemfinansieringen, er projektholder ansvarlig for, at indbetale restgælden til Billund Kommune indenfor tre måneder efter udbetaling af LAG-tilskuddet.


For spørgsmål om mulighederne for mellemfinansiering kontakt landdistrikter@billund.dk.

 Ansøgningsskema til mellemfinansiering skal sendes til landdistrikter@billund.dk  

Download ansøgningsskema til mellemfinansiering af LAG-tilskud som Word-fil eller pdf-fil

Download transportskema til mellemfinansiering af LAG-tilskud som Word-fil eller pdf-fil