Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

§ 17 stk. 4 Landdistriktsudvalg

Billund Kommune nedsatte i 2014 et § 17 stk. 4 Landdistriktsudvalg, hvor politikere og borgerrepræsentanter sammen formulerede forslaget til den nye landdistriktspolitik. Landdistriktspolitikken blev vedtaget den 24. juni 2015 af Billund Byråd.

Formålet med udvalget

Landdistriktspolitikken skal afspejle rammebetingelserne og de samfundsmæssige tendenser, som kan påvirke udviklingen i landdistrikterne. Politiken skal skærpe målsætningerne for arbejdet med landdistriktsudviklingen og klarlægge handlemulighederne både lokalt og for Billund Kommunes Byråd.

Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Leverancer for udvalget

  • Sikre en bredt forankret debat omkring udviklingen i landdistrikterne og samspillet mellem landdistrikter og centerbyer.
  • Udarbejde forslag til en ny landdistriktspolitik baseret på en bred forankret inddragelse af lokalområderne.
  • Udarbejde forslag til samarbejdsformer for det fremtidige samarbejde mellem landdistrikterne og Billund Kommune.

Borgerinddragelse

Landdistriktsudvalget var et § 17, stk. 4 udvalg, fordi Billund Kommune ønskede, at borgerne deltog i formuleringen af landdistriktspolitikken. Udvalget bestod derfor af tre politikere, tre repræsentanter fra Landdistriktsrådet og en repræsentant fra erhvervslivet. Herudover lyttede udvalget også til borgerne undervejs. Den 30. oktober 2014 inviterede udvalget lokalrådene til workshop. I januar 2015 inddrog landdistriktskonsulenten relevante borgergrupper, og landdistriktsudvalget inviterede igen til workshop.
I april 2015 sendte udvalget politikken i offentlig høring, der blev endelig vedtaget af Billund Kommunes Byråd den 24. juni 2015.

Gå til Landdistriktspolitikken