Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dispensation fra lokalplan nr. 293 til etablering af midlertidigt byrum på butikstorvet

Billund Byråd har den 29. april 2017 modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 293 til etablering af midlertidigt byrum på ejendom beliggende på butikstorvet i Billund.

Afgørelse
Byrådet har den 12. september 2017 godkendt indstillingen om anlægsbevilling og anlæggelse af et midlertidigt byrum på butikstorvet. 
Billund Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan nr. 293 til etablering af et midlertidigt byrum på butikstorvet i overensstemmelse med ansøgning og kortbilag. Dispensation meddeles i henhold til § 19 i lov om planlægning (Lbk. nr. 1529 af 23. november 2015). 

 

Læs lokalplanen