Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Billund Kommune har den 18. december 2018 vedtaget at fremlægge kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring.

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at muliggøre lokalplan nr. 309 for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej i Billund. 

Legoland har til stadighed behov for at udvikle forlystelsesparkens tilbud og derfor ønskes inddraget et nyt areal på ca. 17.000 m2 syd for den nuværende park. Det skal ske på areal, som Legoland i dag anvender til administration og drift, og som er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.E.11. Dette er et erhvervsområde, hvor lokalplan nr. 292 er gældende, og hvor anvendelsen ikke åbner op for forlystelsespark. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 3.

 Læs kommuneplantillæg nr. 3

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen "Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 309" kan findes her.

Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 309 og kommuneplantillæg nr. 3 kan få væsentlig indvirkning på miljøet og på baggrund af dette, er der udarbejdet en miljøvurdering. Resultaterne heraf fremgår af den udarbejdede miljørapport.

Læs miljøvurderingen for Lokalplan nr. 309

Behandling af dine personoplysninger 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.