Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg nr. 15, et boligområde i Sdr. Omme

Bovia og Grindsted Boligforening ønsker at opføre 15 almene familieboliger på Rahbæksvej 3 i Sdr. Omme.

Bovia og Grindsted Boligforening ønsker at opføre 15 almene familieboliger på Rahbæksvej 3 i Sdr. Omme. Det ansøgte område er placeret indenfor centerområde i den gældende kommuneplan (ramme 3.C.1). Det er hensigten at ændre området til boligområde, og det ønskes derfor at lægges sammen med boligområdet for Gammel Bøvlvej og Egeparken (ramme 3.B.7). Det er kommunens vurdering, at der skal tilvejebringes et tillæg til Kommuneplan 2017-2029 for at imødekomme det ansøgte projekt. Projektet kræver desuden udarbejdelse af en lokalplan for området.

Høring

Inden der kan tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan, skal der gennemføres en forudgående offentlighedsperiode med henblik på indkaldelse af idéer og forslag til planarbejdet.

Billund Kommune indkalder hermed ideer, forslag og bemærkninger til planarbejdet. Ideer, forslag og bemærkninger sendes Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 2. februar 2021.

På baggrund af de indkomne ideer, forslag og bemærkninger vil Billund Kommune tage stilling til om der skal tilvejebringes et konkret forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan for området.

Hvis det besluttes at tilvejebringe et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan, vil forslagene blive fremlagt i en offentlighedsperiode af 8 ugers varighed, hvor der kan fremsættes bemærkninger og indsigelser til forslaget/forslagene. Herefter kan kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. I den forbindelse vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og mail, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.