Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommuneplan og tillæg

Ændring af gældende kommuneplan kræver et kommuneplantillæg. Inden tillægget kan vedtages, skal der afholdes offentlig høring.

 • 15. november 2022

  Indkaldelse af idéer og forslag til nyt boligområde i Filskov

  Kom med din mening forud for planlægningen

  Billund Kommune indkalder hermed ideer og forslag til det påtænkte kommuneplantillæg. Du har mulighed for at indsende dine synspunkter og ideer hertil i en høringsperiode på 14 dage fra d. 15. november til d. 29. november 2022.

  Læs debatoplægget her

  I debatoplægget kan du også se hvordan du indsender eventuelle ideer og bemærkninger. 

 • 19. oktober 2022

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for Sdr. Omme fængsel

  Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2022 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 332 og kommuneplantillæg nr. 8 for Sdr. Omme fængsel i offentlig høring.

  Læs mere om forslaget til kommuneplantillæg nr. 8 her

 • 14. oktober 2022

  Indkaldelse til ideer og forslag til kommuneplantillæg for ny klimatilpasningsplan

  Billund Kommune indkalder hermed ideer og forslag til Kommuneplantillæg for en ny klimatilpasningsplan. Du har mulighed for at indsende dine synspunkter og ideer dette i en høringsperiode på 2 uger fra d. 14. oktober til d. 28. oktober 2022.

  Læs debatoplægget her

  I debatoplægget kan du også se hvordan du indsender eventuelle ideer og bemærkninger.

 • 27. juli 2022

  Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7

  Billund Byråd har den 21-06-2022 vedtaget lokalplan nr. 318 for en solcellepark på Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted. 

  Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 - 2033 delvist placeret i rammeområde 8.6.4 – område for vindmøller. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 7. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

  Læs mere om kommuneplantillæg nr. 7 her

  Klagefrist d. 24. august 2022

 • 22. juni 2022

  Indkaldelse til idéer og forslag for kommuneplantillæg nr. 3 - kom med din mening

  Billund Kommune indkalder hermed ideer og forslag til Kommuneplantillæg 3 og ændring af Kommuneplan 2021 for rammeområde 2.T.6 - Travbanen. Du har mulighed for at indsende dine synspunkter og ideer hertil i en høringsperiode på 2 uger fra d. 22. juni til d. 6. juli 2022.

  Læs debatoplægget her

  I debatoplægget kan du også se hvordan du indsender eventuelle ideer og bemærkninger. 

   

 • 3. juni 2022

  Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

  Kommunalbestyrelsen har d. 17. maj 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 333 for almene familieboliger i Sønder Omme.

  Læs mere om kommuneplantillæg nr. 1

  Klagefrist: 1. juli 2022