Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 31. oktober 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til trædesti og bænke i mose - Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til trædesti og bænke på matrikel nr. 11h Hejnsvig By, Hejsnvig

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. november 2017

 • 17. oktober 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af sø

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til en foretaget oprensning og udvidelse af sø på adressen Ølgodvej 32, Urup, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 26. september 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af to beskyttede søer

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til oprensning af to beskyttede søer på hhv. matr. nr. 1a Filskov By, Filskov og matr. nr. 3bn Filskov By, Filskov.

  Afgørelse

  Klagefrist: 24. oktober 2017

 • 19. september 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til afgræsning - Tegnhøjvej 4

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til afgræsning på hede og overdrev på matrikel nr. 9ao Donslund By, Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. oktober 2017

 • 12. september 2017

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje til skovrejsning - Smedegårdsvej 21

  Billund Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen til skovrejsning på Smedegårdsvej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. Oktober 2017

 • 12. september 2017

  Lovliggørelse af haveskur inden for skovbyggelinjen - Nørrevej 16

  Billund Kommune har meddelt dispensation til lovliggørelse af haveskur inden for skovbyggelinjen – Nørrevej 16, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. oktober 2017

 • 12. september 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til pleje af hede - Fiskerivej 1

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning, optagning af rødder, slæt, afbrænding samt afgræsning - Fiskerivej 1, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. oktober 2017

 • 5. september 2017

  Dispensation fra skovbyggelinje til kontortilbygning - Stilbjergvej 2A

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til opførsel af en kontortilbygning på Stilbjergvej 2A, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Klagefrist: 3. Oktober 2017

 • 29. august 2017

  Lovliggørelse af fyrrum inden for åbeskyttelseslinjen - Bemsigvej 25

  Billund Kommune har meddelt dispensation til lovliggørelse af fyrrum inden for åbeskyttelseslinjen til Ansager å – Bemsigvej 25, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. september 2017

 • 29. august 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven - Billund Vand A/S

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af spildevandsledning samt lukning af brønde og gammel spildevandsanlæg, Billund Vand A/S.

  Afgørelse

  Klagefrist: 29. september 2017