Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 26. marts 2020

  Dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Kirkehusvej 9,

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Kirkehusvej 9, Filskov 7200 Grindsted

  Afgørelse

   

  Klagefristen er d. 23. april 2020

 • 26. marts 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Vildkjærvej 9

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Vildkjærvej 9, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er den 23. april 2020.

 • 25. marts 2020

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, Søgårdvej 77

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, Søgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist d. 22. april 2020

 • 24. marts 2020

  Dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven – Mejerivej 20

  Billund kommune har meddelt dispensation til græsning af §3-areal samt samgræsning

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d 21. april 2020

 • 17. marts 2020

  Dispensation til overrisling igennem mose hvert 5 år, Krogager By

  Dispensation til overrisling af mose med overfladevand fra regnvandsbassin hvert 5 år  

  Afgørelse

   

  Klagefrist senest d. 14. april 2020

 • 5. marts 2020

  Dispensation til tilbygning på Sønderkær 381

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på Sønderkær 381, 7190 Billund. 

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist er d. 2. april 2020

 • 4. marts 2020

  Lovliggørende dispensation til skovbyggelinjen, Søndervold 103

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Søndervold 103, 7200 Grindsted. 

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist: 2. april 2020

 • 11. februar 2020

  Dispensation til rydning og slet, Hedebo ved Randbøl Hede

  Rydning, hedehøstning og hedepleje på Hedebo ved Randbøl Hede

  Afgørelse

  Klagefrist er d. 11. marts 2020

 • 11. februar 2020

  Dispensation til oprensning af sø på Morsbølvej 123, 7200 Grindsted

  Dispensation til oprensning af sø på Morsbølvej 123, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist er d. 11. marts 2020

 • 14. januar 2020

  Lovliggørende tilladelse til regulering - Engmose Bæk

  Billund Kommune giver hermed Lovliggørende tilladelse til regulering - Engmose Bæk

  Afgørelse

  Klagefrist senest d. 11. februar 2020