Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 25. november 2019

  Høring vedrørende lovliggørende tilladelse til rørlægning af det private vandløb Engmose Bæk - Vejle Landevej 62

  Billund Kommune udsender høring vedrørende lovliggørende tilladelse til rørlægning af det private vandløb Engmose Bæk på adressen Vejle Landevej 62, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. januar 2019

 • 28. november 2017

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue på adressen Fiskerivej 12, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt rydning af træer omkring - Simmelbrovej 49

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø og rydning af træer omkring søen, på matrikel nr. 7cn Kirkeby By, Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutning i forbindelse med fiskeundersøgelser. Tilladelsen gælder til 31. december 2023. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. december 2017

 • 31. oktober 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til trædesti og bænke i mose - Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til trædesti og bænke på matrikel nr. 11h Hejnsvig By, Hejsnvig

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. november 2017

 • 17. oktober 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af sø

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til en foretaget oprensning og udvidelse af sø på adressen Ølgodvej 32, Urup, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 26. september 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af to beskyttede søer

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til oprensning af to beskyttede søer på hhv. matr. nr. 1a Filskov By, Filskov og matr. nr. 3bn Filskov By, Filskov.

  Afgørelse

  Klagefrist: 24. oktober 2017

 • 19. september 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til afgræsning - Tegnhøjvej 4

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til afgræsning på hede og overdrev på matrikel nr. 9ao Donslund By, Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. oktober 2017

 • 12. september 2017

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje til skovrejsning - Smedegårdsvej 21

  Billund Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen til skovrejsning på Smedegårdsvej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. Oktober 2017

 • 12. september 2017

  Lovliggørelse af haveskur inden for skovbyggelinjen - Nørrevej 16

  Billund Kommune har meddelt dispensation til lovliggørelse af haveskur inden for skovbyggelinjen – Nørrevej 16, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. oktober 2017