Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 5. september 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Frederikshåbvej 4

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Frederikshåbvej 4, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 3. oktober 2019

 • 29. august 2019

  Dispensation til oprensning af regnvandsbassiner samt rydning af træopvækst på eng, mose og hede

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af regnvandsbassiner samt rydning af træopvækst på eng, mose og hede

  Afgørelse

  Bilag

  Klagefrist: 26. september 2019

 • 26. august 2019

  Tilladelse og VVM-screening af skovrejsning - Østermosevej 2c

  Billund Kommune har meddelt tilladelse og VVM-screening af skovrejsning på adressen Østermosevej 2c, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  VVM-screening

  Klagefrist: 23. september 2019

 • 21. august 2019

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening - Almstokvej 4

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Almstokvej 4, 7190 Billund.

  Afgørelse

  VVM

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

  Klagefrist: 18. september 2019

 • 16. august 2019

  Tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m - Grene Å

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m ved Grene Å, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Bilag 1 Løvlund Møllesø

  Bilag 1 Arbejdsbeskrivelse Løvlund Møllesø

  Bilag 2 Længdeprofil fremtidig forhold

  Bilag 3 Tegning 1

  Bilag 4 Tegning 2

  Bilag 5 Arbejdsbeskrivelse Løvlund pumpeløsning

  Bilag 6 VVM screening

  Klagefrist: 13. september 2019

 • 15. august 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Klostervej 23

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Klostervej 23, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 12. september 2019

 • 7. maj 2019

  Tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej - Plougslund Mose

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej i Plougslund Mose, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juni 2019

 • 28. november 2017

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue på adressen Fiskerivej 12, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt rydning af træer omkring - Simmelbrovej 49

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø og rydning af træer omkring søen, på matrikel nr. 7cn Kirkeby By, Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutning i forbindelse med fiskeundersøgelser. Tilladelsen gælder til 31. december 2023. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. december 2017