Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 7. maj 2020

  Dispensation til naturpleje på hede, Skovvej 24

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træopvækst på hede, Skovvej 24, 7260 Sdr. Omme.

   

  Afgørelse (inkl. kortbilag)

   

  Klagefrist er d. 4. juni 2020.

 • 7. maj 2020

  Lovliggørende dispensaion til sandfang, Langgade 40 7250 Hejnsvig

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensaion til sandfang, Langgade 40 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 4. juni 2020

 • 6. maj 2020

  VVM Screening af skovrejsning - Hovborgvej 17, 6623 Vorbasse

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Hovborgvej 17, 6623 Vorbasse.

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er den 3. juni 2020

 • 6. maj 2020

  Tilladelse til etablering af vådområde – Fiskerivej 20

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af vådområde på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted.

  Afgørelse - Tilladelse til etablering af vådområde

  Bilag 1 - Teknisk forundersøgelsesrapport

  Bilag 2 - VVM screening

  Bilag 3 - Nuværende afvanding

  Bilag 4 - Fremtidig afvanding

   

  Klagefrist er den 9. juni 2020

 • 23. april 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM, Marinebjergvej 7 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Marinebjergvej 7 7200 Grindsted

  Tilladelse

  VVM

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 22. april 2020

 • 21. april 2020

  Dispensation til flagstang på beskyttede hede - Tingvejen 396B, 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelsesloven  til opsætning af flagstang på §3-areal, Tingvejen 396B, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 19. maj 2020

 • 17. april 2020

  VVM screening af skovrejsning - Omme landevej 46

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Omme landevej 46, 7200 Grindsted.

  VVM screening

  Kortbilag

  Klagefrist d. 15. maj 2020

 • 2. april 2020

  Dispensation til afgræsning i rådmosen nær Urup Kirkevej

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afgræsning i rådmosen, et naturbeskyttede §3 areal nær Urup Kirkevej

  Afgørelse 1

  Afgørelse 2

  Afgørelse 3

  Kortbilag 1.1

  Kortbilag 1.2

  Kortbilag 1.3

  Klagefrist d. 30 april 2020

 • 1. april 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Lundhedevej 36

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Lundhedevej 36, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist d. 29. april 2020

 • 26. marts 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM screening - Brunbjergvej 4

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Brunbjergvej 4, 7190 Billund og givet tilladelse til skovrejsning.

  Afgørelse - tilladelse

  Afgørelse - VVM

  Kortbilag

  Klagefrist er den 23. april 2020