Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 11. februar 2020

  Dispensation til rydning og slet, Hedebo ved Randbøl Hede

  Rydning, hedehøstning og hedepleje på Hedebo ved Randbøl Hede

  Afgørelse

  Klagefrist er d. 11. marts 2020

 • 11. februar 2020

  Dispensation til oprensning af sø på Morsbølvej 123, 7200 Grindsted

  Dispensation til oprensning af sø på Morsbølvej 123, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist er d. 11. marts 2020

 • 14. januar 2020

  Lovliggørende tilladelse til regulering - Engmose Bæk

  Billund Kommune giver hermed Lovliggørende tilladelse til regulering - Engmose Bæk

  Afgørelse

  Klagefrist senest d. 11. februar 2020

 • 13. januar 2020

  Dispensation til Sø Nollundvej 195, 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed dispensation til Sø på Nollundvej 195, 7200 Grindsted.

  Afgørelse 

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 10. februar 2020

 • 10. januar 2020

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fjerne træer i sø - Bøvlvej 69

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at fjerne træopvækst i en sø beliggende på matr. 1A BØVL BY; SDR: OMME. Matriklen ligger på adressen Bøvlvej 69, Sdr. Omme.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 7. februar 2020

 • 20. december 2019

  Landzonetilladelse til anlæg af sø - Marinebjergvej 7

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af sø på adressen Marinebjergvej 7, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 20. januar 2020

 • 20. december 2019

  Landzonetilladelse til anlæg af sø - Marinebjergvej 13

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af sø på adressen Marinebjergvej 13, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 20. januar 2020

 • 17. december 2019

  Landzonetilladelse til anlæg af sø - Bækkevej 30

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af sø på adressen Bækkevej 30, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 14. januar 2020

 • 16. december 2019

  Dispensation til afbrænding – Knurborgvej 6

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afbrænding på naturbeskyttede områder i Gyttegård plantage på matr. nr. 11a Frederiksnåde Koloni, Vorbasse og 2o St. Almstok By, Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. januar 2020

 • 16. december 2019

  Dispensation til terrænregulering af sø - Ulknudvej 25

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at ændre bredanlægget på en sø på adressen Ulknudvej 25, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. januar 2020