Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 22. oktober 2020

  Tilladelse til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutningen i forbindelse med fiskeundersøgelser. Tilladelsen gælder til 31. december 2023.

  Billund Kommune har fremlagt ”dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutningen.

  Afgørelse

  Klagefrist er den. 19. oktober 2020

 • 20. oktober 2020

  Tilladelse til skovrejsning på Østermosevej 2c, 6623 Vorbasse.

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning på Østermosevej 2c, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  VVM

  Klagefristen er d. 17. november 2020

 • 20. oktober 2020

  Dispensation til oprensning af §3 sø på Tarm Landevej 8, 7260 Sdr. Omme

  Billund Kommune giver hermed dispensation til oprensning af §3 sø på Tarm Landevej 8, 7260 Sdr. Omme

  Afgørelse

  Klagefrist er senest d. 17. november 2020

 • 13. oktober 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM, Almstokvej 4, 7190 Billund

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Almstokvej 4, 7190 Billund.

  Tilladelse

  VVM

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

  Klagefrist er d. 10. november 2020

 • 12. oktober 2020

  Dispensation til etablering af skur i åbeskyttelseslinjen – Morsbølvej 90

  Billund Kommune har meddelt dispensation til tilladelse til etablering af et hesteskur i åbeskyttelseslinjen på Morsbølvej 90, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 9. november 2020.

 • 12. oktober 2020

  Dispensation til afgræsning af naturbeskyttede eng-areal, Hovborgvej 21

  Billund Kommune meddeler hermed dispensation til afgræsning af naturbeskyttede eng-areal, Hovborgvej 21, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 9. november 2020.

 • 6. oktober 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Baldersbækvej 50

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Baldersbækvej 50, 6682 Hovborg.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 3. november 2020

 • 28. september 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM, Omme Landevej 31A, 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Omme Landevej 31A, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  VVM

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

  Klagefrist er d. 26. oktober 2020

 • 24. september 2020

  Dispensation til oprensning af sø, Mølgårdvej 10

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø på Egebjerg landevej 18, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag 

   

  Klagefrist er d. 22. oktober 2020.

 • 23. september 2020

  Tilladelse til skovrejsning, Bogholdervej 12, 6623 Vorbasse

  Billund Kommune giver tilladelse til skovrejsning, Bogholdervej 12, 6623 Vorbasse

  Tilladelse

  VVM

  Kortbilag

  Klagefristen er d. 21. oktober 2020