Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 2. juli 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage ca. 15 + 25 direct push sonderinger i beskyttet mose.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til i alt ca. 40 direct push sonderinger og udlægning af køreplader til adgangsvej på 3AG, 3C, 3aAE og 5A GRINDSTED BY, GRINDSTED. Matriklerne er ejet af Billund Kommune og tilknyttet ejendommen Østerbrogade 20, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

   

  Klagefrist er d. 30. juli 2021.

 • 1. juli 2021

  Dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger - Skjoldbjergvej

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger langs med Skjoldbjergvej, 7190 Billund

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 29. juli 2021

 • 1. juli 2021

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus - Løvlundvej 29

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus på Løvlundvej 29, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 29. juli 2021

 • 25. juni 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø – Søgårdvej 120

  Billund Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø på Søgårdvej 120, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 23. juli 2021

 • 24. juni 2021

  Dispensation oprensning af sø, Donslund

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø ved Søgårdvej 159, 7250 Hejnsvig.

   

  Afgørelse

   

  Klagefrist er den 23. juli 2021

 • 24. juni 2021

  VVM til skovrejsning, Kobjergvej 4B, 7190 Billund

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Kobjergvej 4B, 7190 Billund

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 22. juli 2021

 • 24. juni 2021

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til renovering af bygning - Lundgårdvej 24

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til renovering af bygning på Lundgårdvej 24, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 22. juli 2021

 • 23. juni 2021

  Dispensation til opsætning af midlertidig pavillon - Passagerterminalen 10

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til opsætning af en midlertidig pavillon på Passagerterminalen 10, 7190 Billund

  Afgørelse

  Klagefrist den 21. juli 2021

 • 18. juni 2021

  Landzonetilladelse til sø – Morsbølvej 103

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til sø ved Morsbølvej 103, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 16. juli 2021.

 • 15. juni 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af eksisterende afvandingsgrøft – Vejlevej 46

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af eksisterende afvandingsgrøft ved Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 13. juli 2021