Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 2. april 2020

  Dispensation til afgræsning i rådmosen nær Urup Kirkevej

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afgræsning i rådmosen, et naturbeskyttede §3 areal nær Urup Kirkevej

  Afgørelse 1

  Afgørelse 2

  Afgørelse 3

  Kortbilag 1.1

  Kortbilag 1.2

  Kortbilag 1.3

  Klagefrist d. 30 april 2020

 • 1. april 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Lundhedevej 36

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Lundhedevej 36, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist d. 29. april 2020

 • 26. marts 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM screening - Brunbjergvej 4

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Brunbjergvej 4, 7190 Billund og givet tilladelse til skovrejsning.

  Afgørelse - tilladelse

  Afgørelse - VVM

  Kortbilag

  Klagefrist er den 23. april 2020

 • 26. marts 2020

  Dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Kirkehusvej 9,

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Kirkehusvej 9, Filskov 7200 Grindsted

  Afgørelse

   

  Klagefristen er d. 23. april 2020

 • 26. marts 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Vildkjærvej 9

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Vildkjærvej 9, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er den 23. april 2020.

 • 25. marts 2020

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, Søgårdvej 77

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, Søgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist d. 22. april 2020

 • 24. marts 2020

  Dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven – Mejerivej 20

  Billund kommune har meddelt dispensation til græsning af §3-areal samt samgræsning

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d 21. april 2020

 • 17. marts 2020

  Dispensation til overrisling igennem mose hvert 5 år, Krogager By

  Dispensation til overrisling af mose med overfladevand fra regnvandsbassin hvert 5 år  

  Afgørelse

   

  Klagefrist senest d. 14. april 2020

 • 5. marts 2020

  Dispensation til tilbygning på Sønderkær 381

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på Sønderkær 381, 7190 Billund. 

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist er d. 2. april 2020

 • 4. marts 2020

  Lovliggørende dispensation til skovbyggelinjen, Søndervold 103

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til hus på Søndervold 103, 7200 Grindsted. 

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist: 2. april 2020