Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 25. november 2019

  Høring vedrørende lovliggørende tilladelse til rørlægning af det private vandløb Engmose Bæk - Vejle Landevej 62

  Billund Kommune udsender høring vedrørende lovliggørende tilladelse til rørlægning af det private vandløb Engmose Bæk på adressen Vejle Landevej 62, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. januar 2019

 • 15. november 2019

  Lovliggørende landzonetilladelse og lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af to Put & Take søer ved tidligere dambrug - Lundgårdvej 40

  Lovliggørende landzonetilladelse og lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af to Put & Take søer ved tidligere dambrug på adressen Lundgårdvej 40, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Bilag 1

  Bilag 2

  Klagefrist: 13. december 2019

 • 14. november 2019

  Dispensation til afgræsning på flere arealer i samme indhegning – Skjoldbjergvej 33, Bogholdervej 5, Ørnsbjergvej 23 og Bogholdervej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afgræsning på flere arealer i samme indhegning på adresse Skjoldbjergvej 33, Bogholdervej 5, Ørnsbjergvej 23 og Bogholdervej 12, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse Bogholdervej 5

  Afgørelse Bogholdervej 12

  Afgørelse Skjoldbjergvej 33

  Afgørelse Ørnsbjergvej 23

  Klagefrist: 12. december 2019

 • 13. november 2019

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til byskilte - Vejlevej 46 og Hovedgaden 77

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til byskilte ved indkørsel til Sdr. Omme By på Hovedgaden 77 og Vejlevej 46.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. december 2019

 • 6. november 2019

  Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udvidelse af eksisterende sø - Søvangvej 4

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udvidelse af eksisterende sø op adressen Søvangvej 4, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 4. december 2019

 • 30. oktober 2019

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til midlertidig p-plads og regnvandsbassin - Øparken 1

  Billund Kommune meddeler hermed dispensation fra åbeskyttelseslinjen til midlertidig p-plads og regnvandsbassin på adressen Øparken 1, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 27. november 2019

 • 29. oktober 2019

  Tilladelse til vandindvinding ved Løvlund Møllesø ved Grene Å, 7190 Billund.

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til vandindvinding ved Løvlund Møllesø ved Grene Å, 7190 Billund.

  Afgørelse

  VVM-screening

  Tilladelse til ændring af stryget ved Løvlund Møllesø 

  Klagefrist: 27. november 2019

 • 24. oktober 2019

  Afslag på dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har meddelt afslag på dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen på adressen Hovedgaden 59, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 21. november 2019

 • 23. oktober 2019

  Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning – Industrikrogen 7

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til lagerhal på adressen Industrikrogen 7, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 20. november 2019

 • 7. oktober 2019

  Dispensation til 3 undersøgelsesboringer og anlæggelse af 2 midlertidige arbejdsarealer og en kørevej - Sdr. Boulevard 27

  Billund Kommune har meddelt dispensation til 3 undersøgelsesboringer og anlæggelse af 2 midlertidige arbejdsarealer og en kørevej på matr. 4IC, SØNDERBY BY, GRINDSTED, Matriklen ligger på adressen Sdr. Boulevard 27, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

  Klagefrist: 4. november 2019