Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 9. september 2021

  Høring af tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å

  Billund Kommune har meddelt høring af tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å, i st. 5.185 - 5.200 m. 

  Høring

  Bilag 1 - Notat fra WSP

  Bilag 2 - Afvandingskort

  Bilag 3 - Høring af VVM- screening

  Høringsfrist: 4. november 2021

 • 6. september 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af ¬boringslokaliteter og anlæg af midlertidigt arbejdsareal

  Billund Kommune har meddelt dispensation til 7 undersøgelses­boringer og anlæggelse af midlertidige arbejdsarealerpå matr. 1L, HORSBØL GDE., GRINDSTED samt 4D SØNDERBY BY, GRINDSTED. Matriklerne ligger på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 4. oktober 2021

 • 3. september 2021

  VVM til skovrejsning, Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 1. oktober 2021.

 • 31. august 2021

  Landzonetilladelse til etablering af sø – Sortebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø ved Sortebjergvej 6, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 28. september 2021

 • 31. august 2021

  Tilladelse til Skovrejsning samt VVM-screening - Sortebjergvej 6

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Sortebjergvej 6, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  VVM-Screening

  Klagefrist den 28. september 2021

 • 26. august 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø - Vilhelmsmindevej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø - Vilhelmsmindevej 12, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 23. september 2021

 • 25. august 2021

  Tilbagetrækning af "Dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger" - Skjoldbjergvej

  Billund Kommune har tilbagetrukket dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger langs med Skjoldbjergvej, 7190 Billund, der blev sendt ud den 1. juli 2021, da der er kommet væsentlige nye oplysninger omkring birkemus i området. 

 • 13. august 2021

  Dispensation til oprensning af fire søer - Billundvej 43

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af fire søer på Billundvej 43, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Bilag 1

  Bilag 2

  Bilag 3

  Bilag 4

  Klagefrist den 10. september 2021

 • 6. august 2021

  VVM til skovrejsning, Trædemarkvej 5, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Trædemarkvej 5, 7200 Grindsted

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 3. september 2021.

 • 6. august 2021

  VVM til skovrejsning, Kirkebyvej 76, 7260 Sønder Omme

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Kirkebyvej 76, 7260 Sønder Omme

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 3. september 2021.