Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 18. maj 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 15

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 15, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.

 • 15. maj 2020

  Lovliggørende dispensation samt dispensation til bygninger på Slaugvej 7

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensation samt dispensation til bygninger på Slaugvej 7, 6623 Vorbasse

  Afgørelse

  Klagefrist er d. 12. juni 2020

 • 7. maj 2020

  Dispensation til naturpleje på hede, Skovvej 24

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træopvækst på hede, Skovvej 24, 7260 Sdr. Omme.

   

  Afgørelse (inkl. kortbilag)

   

  Klagefrist er d. 4. juni 2020.

 • 7. maj 2020

  Lovliggørende dispensaion til sandfang, Langgade 40 7250 Hejnsvig

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensaion til sandfang, Langgade 40 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 4. juni 2020

 • 6. maj 2020

  VVM Screening af skovrejsning - Hovborgvej 17, 6623 Vorbasse

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Hovborgvej 17, 6623 Vorbasse.

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er den 3. juni 2020

 • 6. maj 2020

  Tilladelse til etablering af vådområde – Fiskerivej 20

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af vådområde på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted.

  Afgørelse - Tilladelse til etablering af vådområde

  Bilag 1 - Teknisk forundersøgelsesrapport

  Bilag 2 - VVM screening

  Bilag 3 - Nuværende afvanding

  Bilag 4 - Fremtidig afvanding

   

  Klagefrist er den 9. juni 2020

 • 29. april 2020

  Høring af tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk – Ribe Landevej 6

  Billund Kommune meddeler høring af tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

  Høring af tilladelse

  VVM screening

  Bilag 1 - Oversigtskort nuværende og projekterede forhold

  Bilag 2 - Nuværende afvandingsforhold (årsmiddel)

  Bilag 3 - Projekterede afvandingsforhold (årsmiddel)

  Bilag 4 - Vedligeholdelsesbestemmelser

  Høringsfrist er den 25. juni 2020.

 • 23. april 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM, Marinebjergvej 7 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Marinebjergvej 7 7200 Grindsted

  Tilladelse

  VVM

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 22. april 2020

 • 21. april 2020

  Dispensation til flagstang på beskyttede hede - Tingvejen 396B, 7200 Grindsted

  Billund Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelsesloven  til opsætning af flagstang på §3-areal, Tingvejen 396B, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er d. 19. maj 2020

 • 17. april 2020

  VVM screening af skovrejsning - Omme landevej 46

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Omme landevej 46, 7200 Grindsted.

  VVM screening

  Kortbilag

  Klagefrist d. 15. maj 2020