Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 28. maj 2020

  Endelig tilladelse til etablering af gydebanker, Grindsted Å

  Billund Kommune melder endelig tilladelse til etablering af 5 gydebanker, fjernelse af stemmeværk og opsætning af bro i Grindsted Å.

  Afgørelse

  Bilag 1 - Længdeprofil

  Bilag 2 - Kort med Naturbeskyttet områder ved gydebankerne

  Bilag 3 - VVM screening

  Bilag 4 - Afvandingskort

   

  Klagefrist er den 26. juni 2020.

 • 28. maj 2020

  Endelig tilladelse til fjernelse af opstemning og etablering af et stryg. Simmelbæk

  Billund Kommune melder endelig tilladelse til fjernelse af opstemning og etablering af et stryg i Simmelbæk. 

  Afgørelse

  Bilag 1-6

  Bilag 7 - VVM Screening

   

  Klagefrist er den 26. juni 2020.

 • 20. maj 2020

  Dispensation til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede, Omme Landevej 37

  Billund Kommune har meddelt dispensation
  efter naturbeskyttelsesloven
  til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede
  på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kort 1

  Kort 2

  Klagefrist er senest d. 24. juni 2020

   

 • 19. maj 2020

  Dispensation til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede - Spjarupvej 2, 6040 Egtved

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede, Langs Koldingvej, tilknyttet ejendommen Spjarupvej 2, 6040 Egtved.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1 - Oversigtskort

  Kortbilag 2 - Detailkort

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. maj 2020

  Høring af tilladelse til etablering af et minivådområde – Gilbjergvej 21

  Billund Kommune har sendt tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af et indskudt minivådområde på privat drænsystem med udløb i Søgård Bæk i høring, på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

   

  Afgørelse

   

  Høringsfrist er d. 2. juni 2020

 • 19. maj 2020

  Dispensation til cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje - Omme Landevej 46

  Billund kommune har meddelt dispensation til anlæg af cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, Omme Landevej 46, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. maj 2020

  Dispensation til cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje - Holdgårdsvej 126

  Billund kommune har meddelt dispensation til anlæg af cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, Holdgårdsvej 126, 7260 Sønder Omme.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. maj 2020

  Dispensation til etablering af cykelsti over mose, Omme Landevej 41

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af cykelsti over mose på Omme Landevej 41, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1 - Oversigtskort

  Kortbilag 2 - Detailkort

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020.

 • 18. maj 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 21

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 21, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.

 • 18. maj 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 11

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 11, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.