Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 22. januar 2021

  Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune meddeler dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af et nyt ind- og udløbs-bygværk, samt en pumpeløsning ved Utoft Dambrug, en ny strækning af vandløbet og en ny bro over Grindsted Å, Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 19. februar 2021

 • 22. januar 2021

  Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af stemmeværk og omlægning af vandløb samt ændret afvanding i sø og mose ved Utoft Dambrug, Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 19. februar 2021

 • 22. januar 2021

  Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§3 og 16 - Fiskerivej 15

  Billund kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3 og §16 til fjernelse af stemmeværket, indløbsbygværket og omløbsstryget, sikring af mæander ved stemmeværket og ved udløbet, etablering af et nyt ind- og udløbsbygværk i Omme Å ved Filskov Dambrug, samt til ændring af afvandingsforholdene omkring Omme Å, Fiskerivej 15, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 19. februar 2021

 • 22. januar 2021

  Udlejning af fartøjer til sejlads på vandløb - Indkaldelse af ansøgninger for perioden 2021-2025

  Billund kommune meddeler Udlejning af fartøjer til sejlads på vandløb - Indkaldelse af ansøgninger for perioden 2021-2025. Tildelingen af licenser foretages nu af Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner i fællesskab.

  Sejlladsannonce

  Tillægsregulativ vedr. sejllads på amtsvandløbene

  Frist for ansøgninger er den 10. februar 2021

 • 18. januar 2021

  Dispensation til oprensning og ændring af sø - Mejerivej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning og ændring af sø på adressen Mejerivej 12, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 15. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Landzonetilladelse til etablering af et nyt ind- og udløbsbygværk ved Omme Å, Filskov Dambrug - Fiskerivej 15

  Billund Kommune melder landzonetilladelse til etablering af et nyt ind- og udløbsbygværk ved Omme Å, Filskov Dambrug på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Omme Å til Filskov Dambrug ApS - Fiskerivej 15

  Billund Kommune meddeler tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Omme Å til Filskov Dambrug ApS på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  VVM

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Grindsted Å til Utoft Dambrug ApS - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune melder tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Grindsted Å til Utoft Dambrug på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Landzonetilladelse til etablering af pumpestation i Grindsted Å og en nødgenerator ved Utoft Dambrug - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune meddeler landzonetilladelse til etablering af pumpestation i Grindsted Å og en nødgenerator ved Utoft Dambrug på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 14. januar 2021

  Lovliggørende dispensation fra §3 med vilkår om erstatningsnatur – Hovborgvej 25

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra §3 med vilkår om erstatningsnatur på Hovborgvej 25, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er den 11. februar 2021