Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 31. marts 2021

  Tilladelse til fjernelse af stemmeværk ved Kærgård Fiskeri - Stenbæksvej 13

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til fjernelse af stemmeværk ved Kærgård Fiskeri på Stenbæksvej 13, 7200 Grindsted

  Afgørelsen

  Bilag 1 - Supplerende forundersøgelse

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra NBL til §3 og §16

  Bilag 3 - VVM-screening

  Bilag 3.1 - Kærgård Dambrug - projektforslag

  Bilag 4 - Okkerundersøgelse 2020

  Bilag 5 - Bemærkninger fra Miljø- og Fødevarestyrelsen, Fiskeristyrelsen

  Klagefrist den 28. april 2021

 • 8. marts 2021

  Ophævelse af dele af en gammel kendelse jf. vandløbslovens §62 - Kærgård Fiskeri

  Billund Kommune har meddelt ophævelse af de dele af Landvæsensnævnets kendelse af 9. marts 1664, som omhandler stemmeværket ved Kærgaard Fiskeri og forpligtigelser vedrørende en grøft, en rørledning og vedligeholdelsen af Simmelbæk

  Afgørelse

  Klagefrist den 6. april 2021

 • 5. marts 2021

  Tilladelse til åbning og omlægning af det private vandløb Tilløb til Lillemosegrøften

  Billund Kommune udsender hermed tilladelse til åbning og omlægning af det private vandløb Tilløb til Lillemosegrøften, Brunbjergvej 1, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1

  Bilag 2

  Bilag 3

  Klagefrist er den. 4. april 2021

 • 4. marts 2021

  Fjernelse af stemmeværk i Simmelbæk og ændring af afvandingsforhold i eng og sø på Søvangvej 6

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at fjerne stemmeværk i Simmelbæk og ændre afvandingsforholdene på beskyttet eng og sø i forbindelse med vandplanprojekt ved Kærgård Dambrug.
  Projektet berører matr. 7AD, FILSKOV BY, FILSKOV, Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Søvangvej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag 1 og 2

  Klagefrist den 1. april 2021

 • 4. marts 2021

  Etablering af et sandfang og kørevej i forbindelse med vandplanprojekt ved Simmelbæk, Filskovvej 25

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at etablere et sandfang og kørevej ved Simmelbæk i forbindelse med vandplanprojekt ved Kærgård Dambrug.
  Sandfanget skal placeres på matr.nr. 4i FILSKOV BY FILSKOV, der er tilknyttet ejendommen Filskovvej 25, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag 1 og 2

  Klagefrist den 1. april 2021 

 • 16. februar 2021

  Tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Filskov Dambrug – Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt Tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Filskov Dambrug på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra §3 og §16

  Bilag 2.2 - Kopi af kortbilag

  Bilag 3 - VVM

  Bilag 4 - Høringsvar fra FST

  Bilag 5 - Høringssvar fra Billund Museum

   

  Klagefrist er d. 16 marts 2021

 • 16. februar 2021

  Tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Utoft Dambrug - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Utoft Dambrug på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1 - Projektbeskrivelse

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra §3

  Bilag 3 - Kopi af dispensation fra §16

  Bilag 4 - VVM

  Bilag 5 - Bemærkninger fra FST

   

  Klagefrist er d. 16. marts 2021

 • 12. februar 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af undersøgelses¬boringer og anlæg af midlertidigt arbejdsareal og kørevej

  Billund Kommune har meddelt dispensation til 3 undersøgelses­boringer og anlæggelse af 2 midlertidige arbejdsarealer og en kørevejpå matr. 5NL SØNDERBY BY, GRINDSTED, Matriklen ligger på adressen Søndervold 290 , 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

   

  Klagefrist er d. 12 marts 2021

 • 10. februar 2021

  Dispensation til nedlæggelse af vandledning og trøveskrælning, Wow-park, Billund By

  Dispensation til nedlæggelse af vandledning og trøveskrælning.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 10. marts 2021

   

 • 9. februar 2021

  Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af enfamiliehus, Krogagergårdvej 39

  Billund Kommune meddeler dispensation fra skovbyggelinjen til opførsel af et enfamiliehus, Krogagergårdvej 39, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 9. marts 2021.