Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 4. maj 2022

  Tilladelse til at fjerne stemmeværk ved Vesterlund Dambrug

  Billund Kommune melder tilladelse til fjernelse af stemmeværk, ved Vesterlund Dambrug, etablering af et nyt forløb, tre nye broer, udlægning af gydebanker og et sandfang, Egebjerg Landevej 27, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1 - Projektbeskrivelse

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra NBL §3

  Bilag 3 - VVM-screening

  Klagefrist den 1. juni 2022

 • 19. april 2022

  Dispensation til rydning og afgræsning ved Baldersbæk.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og afgræsning ved Baldersbæk plantage.

   

  Afgørelse med kortbilag

   

  Klagefrist er d. 19. juni 2022

 • 12. april 2022

  Høring vedrørende tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Billund Kommune udsender hermed høring vedrørende tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Høring

  Bilag 1 Placering af gydebanker

  Bilag 2a Vandspejlsberegninger - sommermiddel

  Bilag 2b Vandspejlsberegning - vintermiddel

  Høringsfrist: 15. juni 2022

 • 8. april 2022

  Dispensation til etablering af sti - skulpturparken i Billund By

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af sti ved skulpturparken i Billund By.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 6. maj 2022.

 • 5. april 2022

  Ændring af status for Kanalen i Sdr. Omme

  Billund Kommune meddeler ændring af status for Kanalen i Sdr. Omme fra et vandforsyningsanlæg til et privat vandløb.

  Afgørelse

  Klagefrist d. 3. maj 2022

 • 4. april 2022

  Tilladelse til udlægning af 3 gydebanker i Simmelbæk

  Billund Kommune har meddelt høring af tilladelse til udlægning af 3 gydebanker i Simmelbæk, i st. 8.034 m, 8.120 m og 8.240 m.

  Tilladelse

  Bilag 1: Notat om konsekvenser

  Bilag 1.1: Afvandingskort - medianminimum

  Bilag 1.2: Afvandingskort - medianmaksimum

  Bilag 1.3: Afvandingskort - årsmiddel

  Bilag 2: VVM-screening

  Klagefrist: 2. maj 2022

 • 29. marts 2022

  Dispensation til afgræsning af eng og mose – Grindstedvej 53, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afgræsning af eng og mose – Grindstedvej 53, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 26. april 2022

 • 23. marts 2022

  Landzonetilladelse til etablering af tre søer – Egebjerg Landevej 27

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af tre søer ved Egebjerg Landevej 27, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Bilag 2 - Dispensation efter § 3

  Klagefrist den 20. april 2022

 • 23. marts 2022

  Vandplanprojekt med genslygning af vandløb, etablering af 2 søer og ændring af vandstandsforhold på beskyttet mose ved Vesterlund Dambrug, Egebjerg Landevej 27

  Billund Kommune har i forbindelse med et vandplanprojekt meddelt dispensation til at genslynge vandløb og etablere 2 søer, samt ændre på vandstandsforhold på beskyttet mose på matr. nr.  14U, STENDERUP BY, ANSAGER. Matriklen er beliggende Egebjerg Landevej 27, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag 1 og 2

  Klagefrist d. 20 marts 2022 

 • 16. marts 2022

  Dispensation til afgræsning af hede – Holdgårdsvej 142

  Billund Kommune har meddelt dispensation til afgræsning af hede, Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 13. april 2022.