Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 21. september 2021

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af en sandmile - Stenbæksvej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af en sandmile til et nedsivningsanlæg på Stenbæksvej 12, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 19. oktober 2021

 • 17. september 2021

  VVM screening af skovrejsning, Morsbøl skolevej 33

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted.

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 15. oktober 2021.

 • 14. september 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø – Bemsigvej 10

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø ved Bemsigvej 10, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 12. oktober 2021

 • 13. september 2021

  Lovliggørende dispensation til læskur - Grindsted Landevej 53

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til læskur på Grindsted Landevej 53, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 11. oktober 2021

 • 9. september 2021

  Høring af tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å

  Billund Kommune har meddelt høring af tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å, i st. 5.185 - 5.200 m. 

  Høring

  Bilag 1 - Notat fra WSP

  Bilag 2 - Afvandingskort

  Bilag 3 - Høring af VVM- screening

  Høringsfrist: 4. november 2021

 • 6. september 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af ¬boringslokaliteter og anlæg af midlertidigt arbejdsareal

  Billund Kommune har meddelt dispensation til 7 undersøgelses­boringer og anlæggelse af midlertidige arbejdsarealerpå matr. 1L, HORSBØL GDE., GRINDSTED samt 4D SØNDERBY BY, GRINDSTED. Matriklerne ligger på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 4. oktober 2021

 • 3. september 2021

  VVM til skovrejsning, Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 1. oktober 2021.

 • 31. august 2021

  Landzonetilladelse til etablering af sø – Sortebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø ved Sortebjergvej 6, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 28. september 2021

 • 31. august 2021

  Tilladelse til Skovrejsning samt VVM-screening - Sortebjergvej 6

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til skovrejsning samt VVM, Sortebjergvej 6, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  VVM-Screening

  Klagefrist den 28. september 2021

 • 26. august 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø - Vilhelmsmindevej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø - Vilhelmsmindevej 12, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 23. september 2021