Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 16. juli 2021

  Dispensation til legeplads i Stenderup-Krogager, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til etablering af legeplads, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af en primitiv gangsti i moseområde. 

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 13. august 2021

 • 13. juli 2021

  Dispensation til rydning i mose, 7260 Sønder Omme.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af bræmmer langs vandløb og sø i naturbeskyttet mose, Herningvej 94, 7260 Sønder Omme

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 10. august 2021.

 • 12. juli 2021

  Dispensation til drivhus samt lovliggørelse af skur indenfor åbeskyttelseslinjen

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til skur og drivhus indenfor åbeskyttelseslinjen

  Afgørelse

   

  Klagefrist er den 10. august 2021

   

 • 9. juli 2021

  Lovliggørende dispensation fra skovbygge- og åbeskyttelseslinjen til udestue og overdækket areal - Vejle Landevej 32

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra skovbygge- og åbeskyttelseslinjen til udestue og et overdækket areal på Vejle Landevej 32, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 6. august 2021

 • 2. juli 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage ca. 15 + 25 direct push sonderinger i beskyttet mose.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til i alt ca. 40 direct push sonderinger og udlægning af køreplader til adgangsvej på 3AG, 3C, 3aAE og 5A GRINDSTED BY, GRINDSTED. Matriklerne er ejet af Billund Kommune og tilknyttet ejendommen Østerbrogade 20, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

   

  Klagefrist er d. 30. juli 2021.

 • 1. juli 2021

  Dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger - Skjoldbjergvej

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at fjerne endestykket af 4 diger langs med Skjoldbjergvej, 7190 Billund

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 29. juli 2021

 • 1. juli 2021

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus - Løvlundvej 29

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus på Løvlundvej 29, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 29. juli 2021

 • 25. juni 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø – Søgårdvej 120

  Billund Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø på Søgårdvej 120, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 23. juli 2021

 • 24. juni 2021

  Dispensation oprensning af sø, Donslund

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø ved Søgårdvej 159, 7250 Hejnsvig.

   

  Afgørelse

   

  Klagefrist er den 23. juli 2021

 • 24. juni 2021

  VVM til skovrejsning, Kobjergvej 4B, 7190 Billund

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved  Kobjergvej 4B, 7190 Billund

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 22. juli 2021