Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 15. august 2017

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje til skovrejsning - Fiskerivej 20

  Billund Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 8. august 2017

  Dispensation fra skovbyggelinje til enfamiliehus – Hønseringen 15

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til opførsel af enfamiliehus på Hønseringen 15, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Klagefrist: 5. september 2017

 • 25. juli 2017

  Dispensation til naturpleje og oprensning af sø - Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø og naturpleje på hede og mosearealer på ejendommen Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 25. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til cykelsti på Skjoldbjergvej

  Billund Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af cykelsti på Skjoldbjergvej, 6623 Vorbasse, over matr. nr. 1d og 1g, Frederiksnåde Koloni, Vorbasse. Matriklerne er tilknyttet adresserne Slaugvej 11, 6623 Vorbasse og Grødevej 14, 6823 Ansager.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra skovbyggelinjen - Lærke Alle 3

  Billund Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra skovbyggelinjen - Vesterhedevej 13

  Billund Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af tilbygning på Vesterhedevej 13, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017

 • 4. juli 2017

  Afslag på dispensation til etablering af sø – Hovborgvej 22

  Billund Kommune har meddelt afslag på dispensation fra § 3 til etablering af sø på matrikel nr. 7f Vorbasse By, Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 1. august 2017

 • 4. juli 2017

  Dispensation til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningsnatur samt afslag til nedlæggelse af sø - Svollibjerg plantage

  Billund Kommune har meddelt dispensation til nedlæggelse sø i råstofområde samt afslag til nedlæggelse hvor der ikke er råstofinteresser.  

  Afgørelse

  Klagefrist: 2. august 2017

 • 4. juli 2017

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - Lærke Alle 3

  Billund Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder Omme

  Afgørelse

  Klagefrist: 1. august 2017

 • 27. juni 2017

  Dispensation til oprensning af sø og rydning af træopvækst på hede - Ulknudvej 25

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af en sø og rydning af træopvækst på et beskyttet hedeareal. På ejendommen Ulknudvej 25, Eg, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 27. juli 2017