Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 24. januar 2022

  VVM afgørelse om projekt for varmeforsyning af et nyt boligområde ved Morsbølvej i Grindsted

  Billund Kommune har truffet screeningsafgørelse om at et projekt for varmeforsyning af et nyt boligområde ved Morsbølvej i Grindsted ikke er VVM pligtigt.

  Klagefrist: 21. februar 2022.

  Tilladelse:

 • 24. januar 2022

  Dispensation til en udsigtsplatform – Billund Anlæg

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til en udsigtsplatform – Billund Anlæg, matr.nr. 1CO, Billund By, Grene

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 21. februar 2022

 • 24. januar 2022

  Høring af tilladelse til brinksikring i Omme Å ved Fiskerivej

  Billund Kommune melder høring af tilladelse til brinksikring af Fiskerivej i st. 21.833 m til st. 21.873 m i Omme Å

  Høring

  Bilag 1 - Høring af VVM-screening

  Høringsfrist den 21. februar 2022

 • 18. januar 2022

  Tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udlægning af gydebanke i Grene Å, i st. 5.185 - 5.200 m

  Afgørelse

  Bilag 1 - Notat fra WSP

  Bilag 2 - Afvandingskort

  Bilag 3 - VVM screening

  Klagefrist: 15. februar 2022

 • 10. januar 2022

  Dispensation efter til biomanipulation i Grindsted Engsø og tilhørende kanaler

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at foretage biomanipulation med opfiskning af fredfisk i Grindsted Engsø, Bådkanalen og Kanalbyen.
  Arealerne er ejet af Billund Kommune.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 7. februar 2022.

 • 22. december 2021

  Dispensation til rydning af rydning og afgræsning, Herningvej 79

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til rydning og afgræsning af beskyttet natur, Herningvej 79, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse og kortbilag

   

  Klagefrist er d. 19. januar 2022.

 • 15. december 2021

  Dispensation fra §3 samt landzonetilladelse til affladning af brinker af sø, Daugårdvej 75

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra §3 samt landzonetilladelse til affladning af brinker af sø ved Daugårdvej 75, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 12. januar 2022 

 • 14. december 2021

  Dispensation fra § 18 til et overdækket opholdssted, Billund anlæg

  Billund kommune meddeler dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til et overdækket opholdssted i Billund anlæg, 7190 Billund

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Bilag 2

  Klagefrist den 11. januar 2022

 • 7. december 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 til at etablere ca. 25 permanente undersøgelsesboringer langs Grindsted Å ved Vestre Boulevard 15

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at etablere 25 permanente undersøgelsesboringer på en strækning langs nordsiden af Grindsted Å mellem Vestre Boulevard og Morsbøl Skolevej. En del af strækningen er beskyttet mose.
  Arealerne er ejet af Billund Kommune.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 5. januar 2022

 • 30. november 2021

  VVM til skovrejsning, Rugbjergvej 26, 7250 Hejnsvig

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved Rugbjergvej 26, 7250 Hejnsvig

  VVM screening

  Kort

  Klagefristen er den 28. december 2021.