Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 16. januar 2018

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rekreativt opholdselement og trædebro - Amtsvejen 25E

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rekreativt opholdselement og trædebro på adressen Amtsvejen 25E, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. februar 2018

 • 16. januar 2018

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage på adressen Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. februar 2018

 • 16. januar 2018

  Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage – Hovedgaden 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. Februar 2018

 • 16. januar 2018

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af integreret garage - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af integreret garage på adressen Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. februar 2018

 • 16. januar 2018

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje til rekreativt opholdselement og trædebro - Amtsvejen 25E

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinje til rekreativt opholdselement og trædebro på adressen Amtsvejen 25E, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. februar 2018

 • 19. december 2017

  Dispensation fra skovbyggelinje til 3 enfamilieshuse – Sognegårdsvej 4

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinje til etablering af 3 enfamilieshuse på Sognegårdsvej 4, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. januar 2018

 • 28. november 2017

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue på adressen Fiskerivej 12, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt rydning af træer omkring - Simmelbrovej 49

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø og rydning af træer omkring søen, på matrikel nr. 7cn Kirkeby By, Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. december 2017

 • 7. november 2017

  Dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutning i forbindelse med fiskeundersøgelser. Tilladelsen gælder til 31. december 2023. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. december 2017

 • 31. oktober 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til trædesti og bænke i mose - Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til trædesti og bænke på matrikel nr. 11h Hejnsvig By, Hejsnvig

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. november 2017