Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 9. august 2022

  Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning af træer i mose og oprensning af sø

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at rydde træer og oprense en sø på matrikel nr. 1 K Donslund By, Hejnsvig på adressen Søgårdvej 140, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Klagefrist 6. september 2022

 • 28. juli 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, lundgårdvej 77

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 25. august

 • 6. juli 2022

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ombygning af hus

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ombygning af hus ved Billundvej 55, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 3. august 2022

 • 30. juni 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, Brunbjergvej 48

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved brunbjergvej 48, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 24/7/2022

 • 22. juni 2022

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt landzonetilladelse til etablering af ny sø, Nebelvej 38

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt landzonetilladelse til etablering af ny sø, Nebelvej 38, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Klagefrist d. 20. juli 2022

 • 21. juni 2022

  Tilladelse til krydsning af Billund Bæk og Sønderkær Bæk med styret underboring

  Billund Kommune meddeler tilladelse til krydsning af Billund Bæk i st. ca. 4.566 m og Sønderkær Bæk i st. ca. 1.448 m med styret underboring

  Tilladelse

  Bilag 1 - Oversigtskort

  Bilag 2 - Ledningsplan

  Klagefrist den 19. juli 2022

 • 17. juni 2022

  Tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Billund Kommune udsender hermed tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Tilladelse

  Bilag 1 Placering af gydebanker

  Bilag 2a Vandspejlsberegninger - sommermiddel

  Bilag 2b Vandspejlsberegning - vintermiddel

  Klagefrist: 15. juli 2022

 • 14. juni 2022

  Dispensation fra §3 til etablering af midlertidigt opholdssted på engen mellem Skulpturstien og Travbyen, Skovparken 218D

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra §3 til etablering af midlertidigt opholdssted på engen mellem Skulpturstien og Travbyen, Skovparken 218D, 7190 Billund

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 12 .juli 2022

 • 14. juni 2022

  Dispensation til etablering af skydehuse – Egebjerg landevej 29, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af skydehuse – Egebjerg landevej 29, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 12. juli 2022.

 • 4. maj 2022

  Tilladelse til at fjerne stemmeværk ved Vesterlund Dambrug

  Billund Kommune melder tilladelse til fjernelse af stemmeværk, ved Vesterlund Dambrug, etablering af et nyt forløb, tre nye broer, udlægning af gydebanker og et sandfang, Egebjerg Landevej 27, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1 - Projektbeskrivelse

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra NBL §3

  Bilag 3 - VVM-screening

  Klagefrist den 1. juni 2022