Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 6. juli 2020

  VVM til skovrejsning, Brunbjergvej 63, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning ved Brunbjergvej 63, 7200 Grindsted

  VVM

  Kort

  Klagefristen er den 3. august 2020.

 • 30. juni 2020

  Brinksikring i Omme Å – Fiskerivej 8

  Billund Kommune har meddelt høring af tilladelse til brinksikring i Omme Å fra st. 20.612 m til st. 20.657 m og
  fra st. 21.021 m til st. 21.047 m, Fiskerivej 8, 7200 Grindsted.

   

  Høring af tilladelse til brinksikring af Omme Å

  Bilag 1- VVM screening

   

  Høringsfrist er den 4. august 2020

 • 30. juni 2020

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM, Baggesgårdvej 9, 7260 Sønder Omme

  Billund kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt, samt givet tilladelse til skovrejsning, Baggesgårdvej 9, 7260 Sønder Omme.

  Tilladelse til skovrejsning

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er den 28. juli 2020.

 • 29. juni 2020

  Tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk – Ribe Landevej 6

  Billund Kommune meddeler tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Bilag 1 - Oversigtskort

  Bilag 2 - Nuværende afvandingsforhold

  Bilag 3 - Projekterede afvandingsforhold

  Bilag 4 - Vedligeholdelsesbestemmelser

  Bilag 5 - VVM Screening

  Klagevejledning til vedligeholdelsesbestemmelser for det private vandløb

   

  Klagefrist er d. 4 august 2020.

 • 29. juni 2020

  VVM til skovrejsning, Skovvej 24, 7260 Sønder Omme

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Skovvej 24, 7260 Sønder Omme

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 27. juli 2020

 • 29. juni 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Hovborgvej 27

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Hovborgvej 27, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 27. juli 2020

 • 24. juni 2020

  VVM til skovrejsning, Klostervej 32, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Klostervej 32, 7200 Grindsted.

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 22. juli 2020

 • 24. juni 2020

  VVM til skovrejsning, Søndermarksvej 12, 7200 Grindsted.

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Søndermarksvej 12, 7200 Grindsted.

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 22. juli 2020

 • 8. juni 2020

  Tilladelse til etablering af et minivådområde – Gilbjergvej 21

  Billund Kommune har meldt tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af et indskudt minivådområde på privat drænsystem med udløb i Søgård Bæk, på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

   

  Klagefrist er d. 6. juli 2020

 • 8. juni 2020

  Dispensation til afgræsning af naturbeskyttede arealer, Sønderhedevej 24

  Billund Kommune meddeler hermed dispensation til afgræsning af naturbeskyttede arealer, Sønderhedevej 24, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 6. juli 2020