Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 22. august 2017

  Dispensation fra skovbyggelinje til udhus - Gilbjergvej 1

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til opførsel af et udhus på Gilbjergvej 1, 6623 Vorbasse

  Afgørelse
  Klagefrist: 19. september 2017

 • 22. august 2017

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af eksisterende sø på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme

  Afgørelse

  Klagefrist: 19. september 2017

 • 22. august 2017

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udvidelse af sø på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 19. september 2017

 • 22. august 2017

  Dispensation til oprensning og udvidelse af sø - Hovedgaden 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse
  Klagefrist: 19. september 2017

 • 15. august 2017

  Dispensation fra åbeskyttelseslinje til skovrejsning - Fiskerivej 20

  Billund Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 8. august 2017

  Dispensation fra skovbyggelinje til enfamiliehus – Hønseringen 15

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til opførsel af enfamiliehus på Hønseringen 15, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Klagefrist: 5. september 2017

 • 25. juli 2017

  Dispensation til naturpleje og oprensning af sø - Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø og naturpleje på hede og mosearealer på ejendommen Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 25. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til cykelsti på Skjoldbjergvej

  Billund Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af cykelsti på Skjoldbjergvej, 6623 Vorbasse, over matr. nr. 1d og 1g, Frederiksnåde Koloni, Vorbasse. Matriklerne er tilknyttet adresserne Slaugvej 11, 6623 Vorbasse og Grødevej 14, 6823 Ansager.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra skovbyggelinjen - Lærke Alle 3

  Billund Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017

 • 11. juli 2017

  Dispensation fra skovbyggelinjen - Vesterhedevej 13

  Billund Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af tilbygning på Vesterhedevej 13, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. august 2017