Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 16. august 2019

  Tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m - Grene Å

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m ved Grene Å, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Bilag 1 Løvlund Møllesø

  Bilag 1 Arbejdsbeskrivelse Løvlund Møllesø

  Bilag 2 Længdeprofil fremtidig forhold

  Bilag 3 Tegning 1

  Bilag 4 Tegning 2

  Bilag 5 Arbejdsbeskrivelse Løvlund pumpeløsning

  Bilag 6 VVM screening

  Klagefrist: 13. september 2019

 • 15. august 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Klostervej 23

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Klostervej 23, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 12. september 2019

 • 9. august 2019

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ny bygning - Ansager Landevej 9

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ny bygning på adressen Ansager Landevej 9, 7200 Grindsted. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 6 september 2019

 • 12. juli 2019

  Dispensation til rydning og afgræsning nær Omme Å, Filskov

  Billund Kommune har meddelt dispensation til naturforbedrende tiltag nær Omme Å  

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. august 2019

 • 12. juli 2019

  Dispensation til rydning, optrækning af rødder, miniskrab samt pløjning på Randbøl Hede

  Billund Kommune har meddelt dispensation til naturforbedrende tiltag på Randbøl Hede.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. august 2019

 • 12. juli 2019

  Dispensation til pleje af klokkeensian, rydning, optrækning af rødder i Grene Sande

  Billund Kommune har meddelt dispensation til naturforbedrende tiltag i Grene Sande.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. august 2019

 • 10. juli 2019

  Nærmere vurdering om rekreativ betydning af vej – Kirkebyvej 107

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at den rekreative værdi af Kirkebyvej på matr. nr. 5t Birkeby By, Sdr. Omme skal nærmere vurderes.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. august 2019

 • 9. juli 2019

  Dispensation til byggeri i åbeskyttelseslinjen - Teglgaardsvej 7

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til to tilbygninger til hal i åbeskyttelseslinjen, Teglgaardsvej 7, 7200 Grindsted.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 6. august 2019

 • 28. juni 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Marinebjergvej 13

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Marinebjergvej 13, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 26. juli 2019

 • 19. juni 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Simmelvej 8

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Simmelvej 8, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. juli 2019