Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 18. januar 2021

  Dispensation til oprensning og ændring af sø - Mejerivej 12

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning og ændring af sø på adressen Mejerivej 12, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 15. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Landzonetilladelse til etablering af et nyt ind- og udløbsbygværk ved Omme Å, Filskov Dambrug - Fiskerivej 15

  Billund Kommune melder landzonetilladelse til etablering af et nyt ind- og udløbsbygværk ved Omme Å, Filskov Dambrug på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Omme Å til Filskov Dambrug ApS - Fiskerivej 15

  Billund Kommune meddeler tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Omme Å til Filskov Dambrug ApS på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  VVM

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Grindsted Å til Utoft Dambrug ApS - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune melder tilladelse til indvinding af overfladevand med pumper fra Grindsted Å til Utoft Dambrug på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 15. januar 2021

  Landzonetilladelse til etablering af pumpestation i Grindsted Å og en nødgenerator ved Utoft Dambrug - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune meddeler landzonetilladelse til etablering af pumpestation i Grindsted Å og en nødgenerator ved Utoft Dambrug på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist den 12. februar 2021

 • 14. januar 2021

  Lovliggørende dispensation fra §3 med vilkår om erstatningsnatur – Hovborgvej 25

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra §3 med vilkår om erstatningsnatur på Hovborgvej 25, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist er den 11. februar 2021

 • 8. januar 2021

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til carport, Kirkeby Alle 6

  Billund Kommune giver hermed Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til carport, Kirkeby Alle 6, 7260 Sønder Omme

  Afgørelse

  Kort

  Klagefrist er den. 5. februar 2021

 • 21. december 2020

  Dispensation til rydning og afgræsning af hede - Koldingvej 9A

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og afgræsning af hede på Koldingvej 9A, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

   

  Klagefrist er d. 18. januar 2021

 • 21. december 2020

  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Utoft Dambrug - Vejle Landevej 38

  Billund Kommune har meddelt  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Utoft Dambrug  på Vejle Landevej 38, 7200 Grindsted.

  Høring

  Bilag 2 - Kopi af høring af dispensation fra §3

  Bilag 3 - Kopi af høring af dispensation fra §3

  Bilag 4 - VVM

   

  Høringsfrist er d. 15. februar 2021

 • 21. december 2020

  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Filskov Dambrug – Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværket ved Filskov Dambrug på Fiskerivej 15, 7200 Grindsted.

   

  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværk ved Filskov dambrug

  Bilag 2 - Kopi af høring af dispensation fra §3 og §16

  Bilag 3 - VVM

   

  Høringsfrist er d. 15 februar 2021.