Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 22. juni 2022

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt landzonetilladelse til etablering af ny sø, Nebelvej 38

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt landzonetilladelse til etablering af ny sø, Nebelvej 38, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Klagefrist d. 20. juli 2022

 • 21. juni 2022

  Tilladelse til krydsning af Billund Bæk og Sønderkær Bæk med styret underboring

  Billund Kommune meddeler tilladelse til krydsning af Billund Bæk i st. ca. 4.566 m og Sønderkær Bæk i st. ca. 1.448 m med styret underboring

  Tilladelse

  Bilag 1 - Oversigtskort

  Bilag 2 - Ledningsplan

  Klagefrist den 19. juli 2022

 • 17. juni 2022

  Tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Billund Kommune udsender hermed tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Tilladelse

  Bilag 1 Placering af gydebanker

  Bilag 2a Vandspejlsberegninger - sommermiddel

  Bilag 2b Vandspejlsberegning - vintermiddel

  Klagefrist: 15. juli 2022

 • 14. juni 2022

  Dispensation fra §3 til etablering af midlertidigt opholdssted på engen mellem Skulpturstien og Travbyen, Skovparken 218D

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra §3 til etablering af midlertidigt opholdssted på engen mellem Skulpturstien og Travbyen, Skovparken 218D, 7190 Billund

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 12 .juli 2022

 • 14. juni 2022

  Dispensation til etablering af skydehuse – Egebjerg landevej 29, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af skydehuse – Egebjerg landevej 29, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 12. juli 2022.

 • 4. maj 2022

  Tilladelse til at fjerne stemmeværk ved Vesterlund Dambrug

  Billund Kommune melder tilladelse til fjernelse af stemmeværk, ved Vesterlund Dambrug, etablering af et nyt forløb, tre nye broer, udlægning af gydebanker og et sandfang, Egebjerg Landevej 27, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Bilag 1 - Projektbeskrivelse

  Bilag 2 - Kopi af dispensation fra NBL §3

  Bilag 3 - VVM-screening

  Klagefrist den 1. juni 2022

 • 19. april 2022

  Dispensation til rydning og afgræsning ved Baldersbæk.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og afgræsning ved Baldersbæk plantage.

   

  Afgørelse med kortbilag

   

  Klagefrist er d. 19. juni 2022

 • 12. april 2022

  Høring vedrørende tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Billund Kommune udsender hermed høring vedrørende tilladelse til udlægning af 6 gydebanker i Engebæk-Hoven Å

  Høring

  Bilag 1 Placering af gydebanker

  Bilag 2a Vandspejlsberegninger - sommermiddel

  Bilag 2b Vandspejlsberegning - vintermiddel

  Høringsfrist: 15. juni 2022

 • 8. april 2022

  Dispensation til etablering af sti - skulpturparken i Billund By

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af sti ved skulpturparken i Billund By.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist den 6. maj 2022.

 • 5. april 2022

  Ændring af status for Kanalen i Sdr. Omme

  Billund Kommune meddeler ændring af status for Kanalen i Sdr. Omme fra et vandforsyningsanlæg til et privat vandløb.

  Afgørelse

  Klagefrist d. 3. maj 2022