Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Du kan se kommunens afgørelser efter naturlovgivningen på denne side og i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 20. september 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, Kolding Landevej 51

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved Kolding Landevej 51, Stilbjergvej 7a, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  VVM screening

  Kortbilag 1

   

  Klagefristen er d. 18 oktober 2022.

 • 20. september 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, Skjoldbjergvej 66, 6623 Vorbasse

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved Skjoldbjergvej 66, 6623 Vorbasse

  Afgørelse

  VVM screening

  Kortbilag 1

   

  Klagefristen er d. 18 oktober 2022.

 • 19. september 2022

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af 2 sheltere

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at etablere 2 sheltere på matr. 3BB, DAL BY, GRINDSTED. Matriklen ligger på adressen Hedemarken 18, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Klagefrist den 17. oktober 2022

 • 16. september 2022

  Lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til havedam og pumpehus, Hovedgaden 46 og Hovedgaden 46a

  Billund Kommune har meddelt en lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til havedam og pumpehus, Hovedgaden 46 og Hovedgaden 46a, 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er den 14. oktober 2022.

 • 16. september 2022

  Dispensation til etablering af cykelsti ved Omme Å

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af cykelsti ved Omme Å langs Omme Landevej. 

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 17. oktober 2022

 • 7. september 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, Stilbjergvej 7a

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved Stilbjergvej 7a, 7190 Billund

  Afgørelse

  VVM-Screening

  Kortbilag

  Klagefrist den 5. oktober 2022 

 • 25. august 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, lundgårdvej 77

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning ved lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 22 september 2022

 • 17. august 2022

  Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16 til at etablere ca. 2 permanente undersøgelsesboringer langs Grindsted Å ved Vestre Boulevard 15

  Billund Kommune har meddelt dispensation til at etablere 2 permanente undersøgelsesboringer på et område nord for Grindsted Å umiddelbart øst for Vestre Boulevard.
  Arealerne er ejet af Billund Kommune.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 14. september 2022

 • 28. juli 2022

  Tilladelse til skovrejsning samt VVM-screening, lundgårdvej 77

  Billund kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning og VVM-screening ved lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Afgørelse

  VVM Screening

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 25. august

 • 6. juli 2022

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ombygning af hus

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til ombygning af hus ved Billundvej 55, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 3. august 2022