Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 318

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 318 kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.