Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

SCREENINGSAFGØRELSE – MILJØVURDERING – LOKALPLAN NR. 333 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.