Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti mellem Boldingvej og Bredgade i Hejnsvig

Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er vvm-pligtigt.