Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 337 og kommuneplantillæg nr. 19

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.