Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 26. september 2017

  Ansøgning om miljøgodkendelse - Ravlundvej 5

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

  Ansøgning

   

 • 26. september 2017

  Skift i dyretype - Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at et anmeldt skift i dyretype på ejendommen Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrloven.

  Afgørelse
  Klagefrist: 24. oktober 2017

 • 22. september 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Kolstrupvej 64

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning på Kolstrupvej 64, 7200 Grindsted.

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning

  Klagefrist: 20. oktober 2017

 • 7. september 2017

  Afgørelse om indsendelse af opdateret ansøgning, Utoft Dambrug - Vejle Landevej 38 - 40

  Billund Kommune har truffet afgørelse om indsendelse af opdateret ansøgning om miljøgodkendelse af Utoft Dambrug, Vejle Landevej 38 - 40, 7200 Grindsted

  Afgørelse
  Klagefrist: 5. oktober 2017

 • 1. juni 2016

  §19 tilladelse og VVM-screening af slaggeudlæg - Ravlundvej 5

  Billund Kommune har meddelt §19-tilladelse til slaggeudlæg samt truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  Tilladelse
  Bilag 1: Situationsplan
  Bilag 2: Ansøgning
  Bilag 3: Slaggedeklaration
  Bilag 4: VVM-anmeldelsesskema

  Klagefrist: 29. juni 2016