Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 13. juni 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søvangvej 4

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Søvangvej 4, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. juli 2019

 • 12. juni 2019

  Miljøgodkendelse samt dispensation fra afstandskrav – Sønderhedevej 22

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse efter Husdyrbruglovens § 16 a. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til vandboring og til vej.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 10. juli 2019

 • 11. juni 2019

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Grindsted Landevej 49

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Grindsted Landevej 49, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til ejendommens beboelse.

  Tilladelse

  Klagefrist: 9. juli 2019

 • 7. juni 2019

  Tilladelse til afledning af tag-, overflade- og drænvand fra Butikstorvet, Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til afledning af tag-, overflade- og drænvand fra Butikstorvet i Billund, matr. nr. 26, Billund By, Grene.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. juli 2019

 • 4. juni 2019

  Miljøgodkendelse – Horsbølvej 5

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til kvægproduktionen på Horsbølvej 5, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 2. juli 2019

 • 21. maj 2019

  Tilladelse til foderlade – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres en foderlade på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 8. april 2019

  Miljøgodkendelse – Ølgodvej 63

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen Ølgodvej 63, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 22. januar 2019

  Miljøgodkendelse – Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til kvæg-produktionen på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 19. februar 2019

 • 19. december 2018

  Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse, Filskov Dambrug, Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Filskov Dambrug, Fiskerivej 15, 7200 Grindsted. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 16. januar 2019

 • 14. maj 2018

  Tillæg nr. 7 til Spildvandsplan – Kloakering af Bøvl

  Billund Kommune vedtog den 9. maj 2018 Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen.

  Tillæg nr. 7
  Bilag 1: Kortbilag
  Bilag 2: Miljøscreening