Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 18. december 2019

  Ændring af egenkontrolvilkår om grundvandsmonitering - Billund Lufthavn

  Billund kommune har truffet afgørelse om Ændring af egenkontrolvilkår om grundvandsmonitering på Billund Lufthavn.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. januar 2020

 • 10. december 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti mellem Boldingvej og Bredgade i Hejnsvig.

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for etablering af ny cykelsti langs hhv. eksisterende vej, på eksisterende jernbanetracé og på markareal. 

  Afgørelse

  Bilag

  Klagefrist: 8. januar 2020

 • 8. april 2019

  Miljøgodkendelse – Ølgodvej 63

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen Ølgodvej 63, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 22. januar 2019

  Miljøgodkendelse – Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til kvæg-produktionen på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 19. februar 2019

 • 19. december 2018

  Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse, Filskov Dambrug, Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Filskov Dambrug, Fiskerivej 15, 7200 Grindsted. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 16. januar 2019

 • 14. maj 2018

  Tillæg nr. 7 til Spildvandsplan – Kloakering af Bøvl

  Billund Kommune vedtog den 9. maj 2018 Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen.

  Tillæg nr. 7
  Bilag 1: Kortbilag
  Bilag 2: Miljøscreening

 • 7. december 2017

  Ansøgning om miljøgodkendelse - Refshøjvej 67

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. januar 2018

 • 9. oktober 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Hovedgaden 77

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Hovedgaden 77, 7260 Sønder Omme.

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning
  Klagefrist: 6. november 2017

 • 29. september 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Bækkevej 34

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Bækkevej 34, 6623 Vorbasse

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning
  Klagefrist: 27. oktober 2017

 • 26. september 2017

  Ansøgning om miljøgodkendelse - Ravlundvej 5

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

  Ansøgning