Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 17. september 2019

  Dispensation fra afstandskrav til naboskel, vandboring og beboelse på samme ejendom – Lundgårdvej 57

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel, vandboring og beboelse på samme ejendom, til hundekennel og mindre fårehold på Lundgårdvej 57, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 15. oktober 2019

 • 9. september 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af moniteringsboringer i Grindsted

  Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af moniteringsboringer til undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold i Grindsted i forbindelse med Grindsted forureningen.

   

  AfgørelseAnsøgningsskemaBilag

  Klagefrist: 7. oktober 2019

 • 23. august 2019

  Afgørelse om ikke VVM-screeningspligt – Hjortlundvej 13A

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om at etablering af en ekstra gasrensetank på adressen Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted ikke medfører en negativ påvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af VVM-bestemmelserne.

  Afgørelse

  Klagefrist: 20. september 2019

 • 19. august 2019

  Etablering af jordvarmeanlæg med op til 3 boringer - Skjoldbjergvej 2

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af op til tre jordvarmeboringer med en maksimal dybde på 70 meter under terræn på Skjoldbjergvej 2, 6623 Vorbasse.

  Tilladelsen er givet i henhold til bekendtgørelse nr. 240 af 27/2 2017 om jordvarmeanlæg, miljøbeskyttelsesloven (lovbek. Nr. 681 af 2/2 2019) samt bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. september 2019

 • 7. august 2019

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Lundhedevej 42

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til etablering af en smågriseproduktion på Lundhedevej 42, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til
  naboskel.

  TilladelseBilag

  Klagefrist: 4. september 2019

 • 3. juli 2019

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Løvlundvej 4

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til hesteholdet på Løvlundvej 4, 7190 Billund efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til byzone.

  Tilladelse

  Klagefrist: 31. juli 2019

 • 28. juni 2019

  Miljøgodkendelse – Legoland ApS – Revurdering af gældende miljøgodkendelser og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer - 2019

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af gældende miljøgodkendelser og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer – gældende for adressen Legoland ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. juli 2019

 • 28. juni 2019

  Screeningsafgørelse – ikke VVM-pligt – Legoland ApS – Hesteshows – efter sæson 2019

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt for forlystelsen Hesteshows efter sæson 2019 på adressen Legoland ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. juli 2019

 • 18. juni 2019

  Dispensation fra afstandskrav til naboskel – Rugbjergvej 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel Rugbjergvej 59 6623 Vorbasse.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 16. juli 2019

 • 14. juni 2019

  Tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screening – Ansager Landevej 9

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screening til  Etablering af ny el-drevet varmepumpe med et varme-output på ca. 1 MW placeret i ny teknikbygning på ca. 74 m2. I forbindelse med dette to energioptagere placeret uden for den nye bygning. Adresse: Ansager Landevej 9, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. juli 2019