Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 11. februar 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søgårdparken 7

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Søgårdparken 7, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. marts 2020

 • 5. februar 2020

  Screeningsafgørelse - miljøvurdering - Lokalplan nr. 321

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.
  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 4. marts 2020

 • 5. februar 2020

  Etablering af maskinhus på Fugdalvej 8

  Billund Kommune har afgjort at maskinhus kan opføres på Fugdalvej 8 uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 5. marts 2020

 • 4. februar 2020

  Tilladelse til genanvendelse af jord med asfalt – Åstvej 1

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til genanvendelse af jord med asfalt – Åstvej 1, 7190 Billund

  Afgørelse

  Bilag 1 2 3 4

  Klagefrist: 3. marts 2020

 • 31. januar 2020

  AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT for nedbrydning og fjernelse af tunnel under Grindstedvej i Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for nedbrydning og fjernelse af tunnel under Grindstedvej i Billund.

  Afgørelse

  Bilag - Screenings- og vurderingskema

  Klagefrist: 28. februar 2020

 • 19. december 2019

  Miljøtilladelse – Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Miljøtilladelse

  Klagefrist: 16. januar 2020

 • 19. december 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 319

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af projektet. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 16. januar 2020

 • 19. december 2019

  Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og afgørelse om ikke-VVM pligt til regnvandsbassin i Øparken, Stenderup-Krogager

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin i Øparken, Stenderup-Krogager. Der er endvidere truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

  Tilladelse til udledning
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Bilag - Oversigtskort
  Bilag - Ledningsplan af bassin
  Bilag - Ansøgnings- og vurderingsskema til VVM-screening

  Klagefrist: 19. januar 2020

 • 19. december 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 319

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af projektet. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 17. januar 2020

 • 18. december 2019

  Miljøgodkendelse til etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn

  Billund kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse af etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. januar 2020