Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 2. juli 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage ca. 15 + 25 direct push sonderinger i beskyttet mose.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til i alt ca. 40 direct push sonderinger og udlægning af køreplader til adgangsvej på 3AG, 3C, 3aAE og 5A GRINDSTED BY, GRINDSTED. Matriklerne er ejet af Billund Kommune og tilknyttet ejendommen Østerbrogade 20, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

   

  Klagefrist er d. 30. juli 2021.

 • 28. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 317 og Kommuneplantillæg nr. 4

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillægget her

  Høringsfrist: 23. august 2021

 • 23. juni 2021

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Gøglervej 25

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Gøglervej 25, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 21. juli 2021

 • 23. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 331

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget for lokalplan nr. 331

  Klagefrist: 21. juli 2021

 • 23. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 303

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreeningen af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget for lokalplan nr. 303

  Klagefrist: 21. juli 2021

 • 17. juni 2021

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Bogholdervej 8

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Bogholdervej 8, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. juli 2021

 • 1. juni 2021

  Miljøgodkendelse – Askjærvej 34

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Askjærvej 34, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 29. juni 2021

 • 25. maj 2021

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Fugdalvej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægbruget på Fugdalvej 15, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel og til fælles privatvej.

  Afgørelse

  Klagefrist: 22. juni 2021

 • 11. maj 2021

  Fornyelse af tilladelse til varmeindvindingsanlæg – Fiskerivej 8

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af varmeindvindingsanlæg på Fiskerivej 8, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist 8. juni 2021

 • 4. maj 2021

  Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen 2021-2033

  Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021-2033, som nu sendes i offentlig høring.

  Læs forslag til Kommuneplan 2021-2033 her.

  Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen 2021-2033 er sket ved udarbejdelse af (1) en fælles, samlet miljøvurdering af Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer - ændringer i forhold til den tidligere Kommuneplan 2017-2029 og (2) miljøscreening af væsentlige ændringer i Billund Kommunes lokale del.

  Læs afgørelsen til miljøscreeningen her

  Læs miljøscreeningen her

  Klagefrist: 1. juni 2021.

  Læs miljøvurderingen her

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller via høring høringsmodulet på den digitale kommuneplan, senest den 2. juli 2021.

  Se den digitale kommuneplan her

  Høringsfrist: 2. juli 2021