Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 17. juni 2021

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Bogholdervej 8

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Bogholdervej 8, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. juli 2021

 • 10. juni 2021

  Miljøtilsynsplan for Billund Kommune 2021-2025

  Billund Kommune offentliggør hermed udkast til kommunens miljøtilsynsplan for perioden 2021-2025.
  Alle har ret til at komme med bemærkninger til udkastet.

  Se udkastet til tilsynsplanen her

  Høringsfrist: 8. juli 2021

 • 1. juni 2021

  Miljøgodkendelse – Askjærvej 34

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Askjærvej 34, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 29. juni 2021

 • 25. maj 2021

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Fugdalvej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægbruget på Fugdalvej 15, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel og til fælles privatvej.

  Afgørelse

  Klagefrist: 22. juni 2021

 • 11. maj 2021

  Fornyelse af tilladelse til varmeindvindingsanlæg – Fiskerivej 8

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af varmeindvindingsanlæg på Fiskerivej 8, 7200 Grindsted.

   Afgørelse

  Klagefrist 8. juni 2021

 • 4. maj 2021

  Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen 2021-2033

  Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021-2033, som nu sendes i offentlig høring.

  Læs forslag til Kommuneplan 2021-2033 her.

  Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen 2021-2033 er sket ved udarbejdelse af (1) en fælles, samlet miljøvurdering af Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer - ændringer i forhold til den tidligere Kommuneplan 2017-2029 og (2) miljøscreening af væsentlige ændringer i Billund Kommunes lokale del.

  Læs afgørelsen til miljøscreeningen her

  Læs miljøscreeningen her

  Klagefrist: 1. juni 2021.

  Læs miljøvurderingen her

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller via høring høringsmodulet på den digitale kommuneplan, senest den 2. juli 2021.

  Se den digitale kommuneplan her

  Høringsfrist: 2. juli 2021

 • 3. maj 2021

  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af oplagsplads for opbrudt asfalt samt rene tegl – Almstokvej 10

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af plads til oplag af opbrudt asfalt samt rene tegl på Almstokvej 10, 7190 Billund. 

  Afgørelse
  VVM-skema

  Klagefrist: 1. juni 2021

 • 27. april 2021

  Høring af forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for etablering af solcellepark ved Herregårdsvej 15 i Billund Kommune

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om mulighed for etablering af en solcellepark på ejendommen Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted. Foruden kommuneplantillæg og lokalplan skal der udarbejdelse af en miljørapport for planer og programmer. Forud for denne skal der foretages en afgrænsning af miljørapportens indhold.

  Frist for at komme med bemærkninger: 11. maj 2021

  Læs mere om afgrænsningsnotatet her 

   

 • 19. marts 2021

  Screeningsafgørelse - miljøvurdering - lokalplan nr. 320

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 16. april 2021

 • 18. marts 2021

  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af to moniteringsboringer i Grindsted

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af to moniteringsboringer til undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold ved den gl. losseplads i Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. april 2021