Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 19. december 2019

  Miljøtilladelse – Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Miljøtilladelse

  Klagefrist: 16. januar 2020

 • 19. december 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 319

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af projektet. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 16. januar 2020

 • 19. december 2019

  Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og afgørelse om ikke-VVM pligt til regnvandsbassin i Øparken, Stenderup-Krogager

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin i Øparken, Stenderup-Krogager. Der er endvidere truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

  Tilladelse til udledning
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Bilag - Oversigtskort
  Bilag - Ledningsplan af bassin
  Bilag - Ansøgnings- og vurderingsskema til VVM-screening

  Klagefrist: 19. januar 2020

 • 19. december 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 319

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af projektet. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 17. januar 2020

 • 18. december 2019

  Miljøgodkendelse til etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn

  Billund kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse af etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. januar 2020

 • 18. december 2019

  Ændring af egenkontrolvilkår om grundvandsmonitering - Billund Lufthavn

  Billund kommune har truffet afgørelse om Ændring af egenkontrolvilkår om grundvandsmonitering på Billund Lufthavn.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. januar 2020

 • 10. december 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti mellem Boldingvej og Bredgade i Hejnsvig.

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for etablering af ny cykelsti langs hhv. eksisterende vej, på eksisterende jernbanetracé og på markareal. 

  Afgørelse

  Bilag

  Klagefrist: 8. januar 2020

 • 27. november 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn

  Billund kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for etablering af parkeringshus på Billund Lufthavn.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. december 2019

 • 4. november 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt – Rugmarken 2

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om at etablering af en 15MW elkedel til nød- og reserveforsyning på adressen Rugmarken 2, 7190 Billund ikke kræver en VVM-redegørelse.

  Afgørelse
  VVM-skema

  Klagefrist: 2. december 2019

 • 11. oktober 2019

  Revurdering, godkendelse af ændringer samt screeningsafgørelse, Nørå Dambrug, Løvlundvej 31

  Billund Kommune har truffet afgørelse om revurdering samt godkendelse af ændringer på Nørå Dambrug, Løvlundvej 31, 7190 Billund. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at ændringerne ikke er VVM-pligtige.

  AfgørelseBilag

  Klagefrist: 8. november 2019