Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 7. januar 2021

  Ansøgning om miljøgodkendelse – Fittingvej 48

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Fittingvej 48, 6623 Vorbasse.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 22. januar 2021

 • 8. december 2020

  Revurdering af miljøgodkendelse – Søgårdvej 121

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. januar 2021

 • 25. november 2020

  Tillæg nr. 1 til Spildvandsplan 2018-2024 – Filskov

  Billund Kommune har den 3. november 2020 godkendt tillæg nr. 1 til Spildvandsplan 2018-2024 – Filskov.

  Afgørelse

  Klagefrist: 22. december 2020

 • 25. november 2020

  Afgørelse om ikke miljøvurdering – Billund Kommunes spildevandsplan 2018-2024 – Tillæg nr. 1 – Spildevandskloakering i Filskov

  Billund Kommune har gennemført miljøscreening for tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2024 – Filskov. Planen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet at der ikke skal foretages miljøvurdering.

  Afgørelse
  Miljøscreening af plan

  Klagefrist: 22. december 2020

 • 11. november 2020

  Miljøtilladelse – Højgårdsvej 3

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse, efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. december 2020

 • 10. november 2020

  Etablering af dyrekrematorium - Vilhelmsmindevej 8

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af dyrekrematorium på Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted. Kommunen har endvidere vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  Miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 8. december 2020

 • 10. november 2020

  Billund Lufthavn – Ændret opbevaring og håndtering af affald

  Billund Kommune har meddelt tillæg til Billund Lufthavns miljøgodkendelse vedrørende ændring af vilkår om ændret opbevaring og håndtering af affald.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. december 2020

 • 26. oktober 2020

  Dispensation fra afstandsskel – Lundhedevej 47

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel på Lundhedevej 47, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 23. november 2020

 • 19. oktober 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Klodhøjvej 38

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Klodhøjvej 38, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. november 2020

 • 12. oktober 2020

  Miljøtilladelse – Ansager Landevej 30

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. november 2020