Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 4. november 2019

  Afgørelse om ikke VVM-pligt – Rugmarken 2

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om at etablering af en 15MW elkedel til nød- og reserveforsyning på adressen Rugmarken 2, 7190 Billund ikke kræver en VVM-redegørelse.

  Afgørelse
  VVM-skema

  Klagefrist: 2. december 2019

 • 11. oktober 2019

  Revurdering, godkendelse af ændringer samt screeningsafgørelse, Nørå Dambrug, Løvlundvej 31

  Billund Kommune har truffet afgørelse om revurdering samt godkendelse af ændringer på Nørå Dambrug, Løvlundvej 31, 7190 Billund. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at ændringerne ikke er VVM-pligtige.

  AfgørelseBilag

  Klagefrist: 8. november 2019

 • 9. oktober 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 320 og Kommuneplantillæg nr. 6

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslagene. På baggrund af screeningerne er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen og kommuneplantillæg, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planerne alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs miljøscreening af kommuneplanforslaget her

  Læs kommuneplanforslaget her

  Klagefrist: 6. november 2019

 • 7. oktober 2019

  Miljøgodkendelse, ændret brug af APU i GA-området i Billund Lufthavn

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til ændret brug af APU i GA-området på Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 4. november 2019

 • 3. oktober 2019

  Miljøgodkendelse – Kærbækvej 4

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Kærbækvej 4, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 31. oktober 2019

 • 30. september 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Sønderhedevej 18

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Sønderhedevej 18, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. oktober 2019

 • 27. september 2019

  Ændring af egenkontrolvilkår, Luftemission - Billund Lufthavn

  Billund kommune har ændret egenkontrolvilkår for Luftemissionsopgørelser i Billund lufthavns miljøgodkendelse, Passagerterminalen 10, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. oktober 2019

 • 24. september 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 312

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 22. oktober 2019

 • 24. september 2019

  Screeningsafgørelse - miljøvurdering - lokalplan nr. 310

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 22. oktober 2019

 • 18. september 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Gøglervej 15

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Gøglervej 15, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. oktober 2019