Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 22. august 2017

  Etablering af kornsiloer - Morsbøl Skolevej 39

  Billund Kommune har meddelt at der kan etableres 2 stk. kornsiloer på Morsbøl Skolevej 39 uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrloven.

  Afgørelse

  Klagefrist: 19. september 2017

 • 22. august 2017

  Skift i dyretype - Morsbøl Skolevej 39

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at et anmeldt skift i dyretype på ejendommen Morsbøl Skolevej 39, 7200 Grindsted ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven.

  Afgørelse

  Klagefrist: 19. september 2017

 • 18. august 2017

  Tilladelse til oppumpning og udledning af grundvand samt ikke-VVM pligt - Rugbjergvej 59

  Billund kommune har meddelt tilladelse til oppumpning og udledning af grundvand i forbindelse med opførelse af bolig på Rugbjergvej 59, 6623 Vorbasse. Kommunen har endvidere truffet afgørelse om ikke-VVM pligt.

  Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning
  Tilladelse til permanent grundvandssænkning og udledning
  Afgørelse om ikke-VVM pligt
  Bilag 1: VVM-anmeldelse
  Bilag 2: Supplerende oplysninger

  Klagefrist: 15. september 2017

 • 15. august 2017

  Anmeldelse af maskinhal og halmlade - Lundgårdvej 8

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at opførelse af maskinhal og halmlade på ejendommen Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted, ikke kræver en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 15. august 2017

  Miljøgodkendelse samt dispensation fra afstandskrav – Lille Hjortlundvej 2

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet efter Husdyrlovens § 12, stk. 3.  Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel.

  Afgørelse
  Bilag

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 15. august 2017

  Anmeldelse af halmlade - Lundgårdvej 9

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at opførelse af halmlade på ejendommen Lundgårdvej 9, 7200 Grindsted, ikke kræver en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 15. august 2017

  Anmeldelse af ensilageplads - Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af en ensilageplads på ejendommen Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted, ikke kræver en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 15. august 2017

  Dispensation fra afstandskrav – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted, efter Husdyrlovens § 9, stk. 3. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 15. august 2017

  Tilladelse til udlæg af affaldsforbrændingsslagger under plansilo - Dyvelsrækkevej 21

  Billund kommune har meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt og tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til brug af affaldsforbrændingsslagge under plansilo, Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelse
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3a
  Bilag 3b
  Bilag 4

  Klagefrist: 12. september 2017

 • 11. august 2017

  Renovering af Vorbasse Genbrugsplads - VVM-afgørelse og miljøgodkendelse

  Der er truffet afgørelse om at renovering af Vorbasse genbrugsplads ikke udløser VVM-pligt. Der laves anlægsarbejde med nye kørearealer og affaldsplaceringsområder, samt ophold arealer.
  Genbrugspladsen ligger på Bøgelundvej 9, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. september 2017