Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 11. november 2020

  Miljøtilladelse – Højgårdsvej 3

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse, efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. december 2020

 • 10. november 2020

  Etablering af dyrekrematorium - Vilhelmsmindevej 8

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af dyrekrematorium på Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted. Kommunen har endvidere vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  Miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 8. december 2020

 • 10. november 2020

  Billund Lufthavn – Ændret opbevaring og håndtering af affald

  Billund Kommune har meddelt tillæg til Billund Lufthavns miljøgodkendelse vedrørende ændring af vilkår om ændret opbevaring og håndtering af affald.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. december 2020

 • 26. oktober 2020

  Dispensation fra afstandsskel – Lundhedevej 47

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel på Lundhedevej 47, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 23. november 2020

 • 19. oktober 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Klodhøjvej 38

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Klodhøjvej 38, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. november 2020

 • 12. oktober 2020

  Miljøtilladelse – Ansager Landevej 30

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. november 2020

 • 9. september 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Almstokvej 4

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Almstokvej 4, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. oktober 2020

 • 25. august 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søgårdvej 140

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Søgårdvej 140, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 22. september 2020

 • 20. august 2020

  Miljøgodkendelse – Fugdalvej 8

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 a..

  MiljøgodkendelseBilag

  Klagefrist: 17. september 2020

 • 12. august 2020

  Afgørelse om ikke vvm-pligt for opretning af Granvej i Billund, samt etablering af cykelsti og fortov langs eksisterende vej

  Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er vvm-pligtigt.

  Afgørelse

  Screeningsskema

  Klagefrist: 9. september 2020