Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 23. marts 2020

  Ansøgning om miljøgodkendelse – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Offentliggørelse af ansøgning

 • 20. marts 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Tusindbenet 22

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Tusindbenet 22, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. april 2020

 • 2. marts 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Bækkevej 24A

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Bækkevej 24A, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 30. marts 2020

 • 28. februar 2020

  Miljøgodkendelse med tilhørende tilladelser - Slagterivej 2

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse af FREA-anlæg til Danaqua ApS/Grindsted Sættefisk, Slagterivej 2, 7200 Grindsted. Der er også blevet meddelt nedsivningstilladelse, tilslutningstilladelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt.

  Miljøgodkendelse
  Screeningsafgørelse
  Nedsivningstilladelse
  Tilslutningstilladelse

  Klagefrist: 26. marts 2020

 • 11. februar 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søgårdparken 7

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Søgårdparken 7, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. marts 2020

 • 5. februar 2020

  Etablering af maskinhus på Fugdalvej 8

  Billund Kommune har afgjort at maskinhus kan opføres på Fugdalvej 8 uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 5. marts 2020

 • 5. februar 2020

  Screeningsafgørelse - miljøvurdering - Lokalplan nr. 321

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.
  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 4. marts 2020

 • 4. februar 2020

  Tilladelse til genanvendelse af jord med asfalt – Åstvej 1

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til genanvendelse af jord med asfalt – Åstvej 1, 7190 Billund

  Afgørelse

  Bilag 1 2 3 4

  Klagefrist: 3. marts 2020

 • 31. januar 2020

  AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT for nedbrydning og fjernelse af tunnel under Grindstedvej i Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for nedbrydning og fjernelse af tunnel under Grindstedvej i Billund.

  Afgørelse

  Bilag - Screenings- og vurderingskema

  Klagefrist: 28. februar 2020

 • 19. december 2019

  Miljøtilladelse – Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Miljøtilladelse

  Klagefrist: 16. januar 2020