Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 18. november 2022

  Dispensation fra afstandskrav – Løvlundvej 29

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan meddeles dispensation til at udvide produktionsarealet i eksisterende stald på Løvlundvej 29, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. december 2022

 • 10. november 2022

  Oplag af stabiliseret spildevandsslam – Tingvejen 441

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse af oplag af stabiliseret spildevandsslam på Tingvejen 441, 7200 Grindsted. Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 9. december 2022

 • 10. november 2022

  Afgørelse om ikke VVM pligt til etablering af solcelleanlæg - Havremarken 1

  Billund Kommune har truffet screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for projekt for etablering af solcelleanlæg på Havremarken 1, 7190 Billund.

  Afgørelse om ikke-VVM pligt
  Screeningsskema

  Klagefrist: 8. december 2022

 • 2. november 2022

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Markskellet 10

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Markskellet 10 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 30. november 2022

 • 2. november 2022

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Bøvlvej 77

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Bøvlvej 77 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 30. november 2022

 • 19. oktober 2022

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 332

  Billund Kommune har gennemført miljøscreeningen af lokalplanen i henhold til vedlagte skema. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke skal foretages miljøvurdering jf. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Dette begrundes med, at planen efter Billund Kommunes vurdering ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreeningen af forslaget til lokalplan nr. 332

  Læs mere om forslaget til lokalplan nr. 332

  Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen og den udløber d. 16. november 2022

 • 18. oktober 2022

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Brunbjergvej 68

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Brunbjergvej 68, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. november 2022

 • 5. oktober 2022

  Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved overdækning samt intern flytning af kalveplads – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at godkendt kalveplads kan overdækkes og flyttes internt på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 2. november 2022

 • 12. september 2022

  Tillæg til miljøgodkendelse – udvidet jordplads hos Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S – Odinsvej 30

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse, godkendelse af oplagring af ren jord på udvidet plads på matr.nr. 4h Dal By, Grindsted. 

  Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke udløser VVM-pligt.

  Tillæg til miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 10. oktober 2022

 • 30. august 2022

  Miljøgodkendelse af Vognmand Hans Grindsted ApS – Kobjergvej 3

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af plads til oplag af ren jord, beton og tegl, samt nedknusning og soldning af materialerne på Kobjergvej 3, 7190 Billund (matr.nr. 1ba, 1ay, Sdr. Elkær, Grene). 

  Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke udløser VVM-pligt.

  Miljøgodkendelse

  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 27. september 2022