Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 16. september 2020

  Opstart af revurdering - Skødebjergvej 8

  Billund Kommune skal revurdere en eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Skødebjergvej 8, 6623 Vorbasse.

  Forannonceringen

 • 16. september 2020

  Opstart af revurdering - Søgårdvej 121

  Billund Kommune skal revurdere en eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig.

  Forannonceringen

 • 16. september 2020

  Opstart af revurdering - Trøllundvej 11

  Billund Kommune skal revurdere en eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Trøllundvej 11, 7250 Hejnsvig.

  Forannonceringen

 • 16. september 2020

  Opstart af revurdering - Kolding Landevej 40

  Billund Kommune skal revurdere en eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig.

  Forannonceringen

 • 9. september 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Almstokvej 4

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Almstokvej 4, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. oktober 2020

 • 25. august 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søgårdvej 140

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen Søgårdvej 140, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 22. september 2020

 • 20. august 2020

  Miljøgodkendelse – Fugdalvej 8

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 a..

  MiljøgodkendelseBilag

  Klagefrist: 17. september 2020

 • 12. august 2020

  Afgørelse om ikke vvm-pligt for opretning af Granvej i Billund, samt etablering af cykelsti og fortov langs eksisterende vej

  Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er vvm-pligtigt.

  Afgørelse

  Screeningsskema

  Klagefrist: 9. september 2020

 • 11. august 2020

  Tilladelse – Ansagervej 19

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Ansagervej 19, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 8. september 2020

 • 30. juni 2020

  Miljøgodkendelse – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelseBilag

  Klagefrist: 28. juli 2020