Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 7. juni 2018

  Tillæg til miljøgodkendelse - ScrapTrans A/S

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse for ændret lagerkapacitet og produktionsanlæg for – ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. juli 2018

 • 7. juni 2018

  Screeningsafgørelse - Ikke VVM-pligt - ScrapTrans A/S

  Billund Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af projekt om ændret lagerkapacitet og produktionsanlæg for – ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 7. juli 2018

 • 31. maj 2018

  Screeningsafgørelse - ikke-miljøvurderingspligt på Spildevandsplan 2018-2024

  Billund Kommune har, på baggrund af en gennemført miljøscreening, truffet afgørelse om at forslaget til Billund Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 ikke kræver miljøvurdering. Afgørelse, screeningsskema og forslaget til Spildevandsplan 2018-2024 kan ses i linkene nedenfor.

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt
  Screeningsskema
  Forslag til Spildevandsplan 2018-2024

  Klagefrist: 28. juni 2018

 • 29. maj 2018

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 295

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på baggrund af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 26. juni 2018

 • 24. maj 2018

  Tilladelse til terrænnært jordvarmeanlæg – Hedemarken 28

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg  på Hedemarken 28, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist: 21. juni 2018

 • 18. maj 2018

  Afgørelse om indsendelse af supplerende ansøgningsmateriale, Utoft Dambrug, Vejle Landevej 38-40

  Billund Kommune har truffet afgørelse om indsendelse af supplerende materiale til ansøgning om miljøgodkendelse af Utoft Dambrug, Vejle Landevej 38-40, 7200 Grindsted

  Brev

  Høringsfrist: 15. juni 2018

 • 18. maj 2018

  Screeningsafgørelse – Ikke VVM-pligt – Byens Plads 12, Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af nyt byggeri med blandet erhverv og boliger på Byens Plads 12, 7190 Billund, matrikel nr. 5 cæ Billund By, Grene. Screeningsafgørelsen omhandler dele af det byggeri som lokalplan nr. 293 giver mulighed for. 

  Oversigtskort for Byens Plads 12, Billund

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. juni 2018

 • 14. maj 2018

  Tillæg nr. 7 til Spildvandsplan – Kloakering af Bøvl

  Billund Kommune vedtog den 9. maj 2018 Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen.

  Tillæg nr. 7
  Bilag 1: Kortbilag
  Bilag 2: Miljøscreening

 • 8. maj 2018

  Miljøgodkendelse – Tingvejen 304

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Tingvejen 304, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Bilag til afgørelsen

  Klagefrist: 5. juni 2018

 • 3. maj 2018

  Screeningsafgørelse – Ikke VVM-pligt – Butikstorvet, Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af nyt centertorv med blandet erhverv og boliger på butikstorvet, 7190 Billund, 5cy, 5eø, 5fo, 5da, 26 samt en del af 7000ap, Billund By, Grene. Screeningsafgørelsen omhandler det byggeri som lokalplan nr. 293 giver mulighed for. 

  Afgørelse

  Kortbilag for Butikstorvet

  Klagefrist: 31. maj 2018