Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 31. oktober 2017

  Ansøgning om miljøgodkendelse - Annexvej

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af etablering af minkfarm på matrikel nr. 4i, Grene By, Grene, beliggende Annexvej, 7190 Billund.

 • 31. oktober 2017

  Tilladelse til udledning af drænvand fra Søndre Skole - Tinghusgade 9

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til udledning af drænvand fra adressen Søndre Skole, Tinghusgade 9, 7200 Grindsted, matr. nr. 3bc, Sønderby By, Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 28 november 2017

 • 17. oktober 2017

  VVM tilladelse til LEGO System A/S

  Billund Kommune har meddelt VVM tilladelse til LEGO System A/S til opførelse og drift på Kornmarken herunder tilslutning til Vejlevej.

  VVM tilladelsen meddeles på baggrund af Miljørapport for Kornmarken Campus juni 2017 og indeholder vilkår for bygge- og anlægsarbejdets udførelse, således at projektet gennemføres på en miljømæssig hensigtsmæssig måde.

  Afgørelse
  Læs mere

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 17. oktober 2017

  VVM tilladelse til Billund Vand A/S

  Billund Kommune har meddelt VVM tilladelse til Billund Vand A/S til etablering af regnvandsbassin syd for Kornmarken. 

  VVM tilladelsen meddeles på baggrund af Miljørapport for Kornmarken Campus juni 2017 og indeholder vilkår for bygge- og anlægsarbejdets udførelse, således at projektet gennemføres på en miljømæssig hensigtsmæssig måde.

  Afgørelse
  Læs mere

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 17. oktober 2017

  VVM tilladelse til Billund Kommune, Park og Vej

  Billund Kommune har meddelt VVM tilladelse til Billund Kommune, Park og Vej til etablering af vejanlæg i tilknytning til Kornmarken

  VVM tilladelsen meddeles på baggrund af Miljørapport for Kornmarken Campus juni 2017 og indeholder vilkår for bygge- og anlægsarbejdets udførelse, således at projektet gennemføres på en miljømæssig hensigtsmæssig måde.

  Afgørelse
  Læs mere

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 17. oktober 2017

  Afgørelse om ikke-VVM pligt - udvidelse af Grenevej

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at projekt om udvidelsen af Grenevej i Billund er ikke-VVM pligtigt. Projektet omfatter en udvidelse af Grenevej i Billund fra Koldingvej i øst til Hejnsvigvej i vest. Vejstrækningen er i alt ca. 5,2 km lang. Vejen har status af landevej og ønskes udvidet med en ekstra kørebanebredde og en dobbeltrettet cykel- og gangsti langs den nordlige side af vejen.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 14. november 2017

 • 9. oktober 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Hovedgaden 77

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Hovedgaden 77, 7260 Sønder Omme.

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning
  Klagefrist: 6. november 2017

 • 3. oktober 2017

  Etablering af jordvarmeanlæg – Møbjergvej 73

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Møbjergvej 73, 7260 Sdr. Omme

  Afgørelse

  Klagefrist: 31. oktober 2017

 • 29. september 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Bækkevej 34

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Bækkevej 34, 6623 Vorbasse

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning
  Klagefrist: 27. oktober 2017

 • 27. september 2017

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Herningvej 48

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Herningvej 48, 7260 Sønder Omme.

  Accept af anmeldelse om skovrejsning
  VVM-screening af skovrejsning
  Klagefrist: 25. oktober 2017