Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 12. september 2022

  Tillæg til miljøgodkendelse – udvidet jordplads hos Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S – Odinsvej 30

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse, godkendelse af oplagring af ren jord på udvidet plads på matr.nr. 4h Dal By, Grindsted. 

  Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke udløser VVM-pligt.

  Tillæg til miljøgodkendelse
  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 10. oktober 2022

 • 30. august 2022

  Miljøgodkendelse af Vognmand Hans Grindsted ApS – Kobjergvej 3

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af plads til oplag af ren jord, beton og tegl, samt nedknusning og soldning af materialerne på Kobjergvej 3, 7190 Billund (matr.nr. 1ba, 1ay, Sdr. Elkær, Grene). 

  Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke udløser VVM-pligt.

  Miljøgodkendelse

  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Klagefrist: 27. september 2022

 • 26. august 2022

  DuPont Nutrition Bioscience ApS, IFF Nourish, Tårnvej 25 – Undersøgelsespåbud - acrolein

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om undersøgelsespåbud vedrørende acrolein – Tårnvej 25, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 19. september 2022

 • 23. august 2022

  Revurdering af miljøgodkendelse, Løvlund Dambrug - Annexvej 9B

  Billund Kommune har truffet afgørelse om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, Løvlund Dambrug, Annexvej 9 B, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 20. september 2022

 • 18. august 2022

  Spildevandstilladelse – Billund Energi Biogasanlæg - Grindsted Landevej 40

  Billund kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra Billund Energis Biogasanlæg, beliggende Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted til forsyningsselskabets spildevandsanlæg samme sted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 14. september 2022

 • 26. juli 2022

  Tillæg til miljøgodkendelse samt dispensation fra afstandskrav - Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse samt dispensation fra afstandskrav på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 23. august 2022

 • 12. juli 2022

  Skift i dyretype – Gilbjergvej 51

  Billund Kommune har truffet afgørelse om skift i dyretype på Gilbjergvej 51, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. august 2022

 • 12. juli 2022

  LEGO System A/S - Miljøgodkendelse – Samlet miljøgodkendelse med tillæg til ansøgte udvidelser og ændringer – Plastforarbejdningen Kornmarken – Kornmarken 33–35

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om samlet miljøgodkendelse med tillæg til ansøgte udvidelser og ændringer – Kornmarken 33-35, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. august 2022

 • 5. juli 2022

  Opførelse af kornsilo – Vejle Landevej 69

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan opføres en kornsilo på Vejle Landevej 69, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 2. august 2022

 • 30. juni 2022

  Ikke VVM-pligt ved etablering moniteringsboringer - Grindsted

  Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af moniteringsboringer til undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske til forureningsfanen fra fabriksgrunden.

  AfgørelseBilag

  Klagefrist: 28. juli 2022