Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 14. juli 2021

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Dalsvej 11

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Dalsvej 11, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. august 2021

 • 13. juli 2021

  Udkast til miljøgodkendelse – Stakrogevej 89

  Billund Kommune offentliggør hermed udkast til miljøgodkendelse, miljøkonsekvensrapport og ansøgning om miljøgodkendelse af Stakrogevej 89, 7260 Sønder Omme.

  Kopi af høringsbrevAnsøgningsskemaMiljøkonsekvensrapportUdkast miljøgodkendelseBilag 1-5Bilag 6

  Høringsfrist: 19. august 2021

 • 8. juli 2021

  Etablering af vertikalt jordvarmeanlæg – Refshøjvej 86

  Billund Kommune har givet tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i boring på Refshøjvej 86, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. august 2021

 • 7. juli 2021

  Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt VVM-screening - Filskov Energiselskab, Hjortlundvej 13a

  Billund kommune har revurderet og meddelt tillæg til miljøgodkendelsen af Filskov energiselskab A.M.B.A.
  Hjortlundvej 13a, 7200 Grindsted

  Der er meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt til ændringen

  AfgørelseAfgørelse om ikke VVM pligt

  Klagefrist: 4. august 2021

 • 7. juli 2021

  Tillæg til miljøgodkendelse for Billund Lufthavn og Billund Refuelling - Passagerterminalen 10

  Billund kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Billund Lufthavn og Billund Refuelling, vedr. ændret egenkontrol med tankanlæg.

  Afgørelse

  Klagefrist: 4. august 2021

 • 2. juli 2021

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage ca. 15 + 25 direct push sonderinger i beskyttet mose.

  Billund Kommune har meddelt dispensation til i alt ca. 40 direct push sonderinger og udlægning af køreplader til adgangsvej på 3AG, 3C, 3aAE og 5A GRINDSTED BY, GRINDSTED. Matriklerne er ejet af Billund Kommune og tilknyttet ejendommen Østerbrogade 20, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

  Kortbilag 2

   

  Klagefrist er d. 30. juli 2021.

 • 28. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 317 og Kommuneplantillæg nr. 4

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillægget her

  Høringsfrist: 23. august 2021

 • 23. juni 2021

  Etablering af jordvarmeanlæg – Gøglervej 25

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Gøglervej 25, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 21. juli 2021

 • 23. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 331

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget for lokalplan nr. 331

  Klagefrist: 21. juli 2021

 • 23. juni 2021

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 303

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreeningen af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget for lokalplan nr. 303

  Klagefrist: 21. juli 2021