Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 7. august 2018

  Miljøgodkendelse – Smedegårdsvej 25

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til slagtekalveproduktion på Smedegårdsvej 25, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 4. september 2018

 • 24. juli 2018

  Afgørelse om ikke VVM-pligt - genåbning af Billund Bæk

  Billund Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt på projekt vedrørende genåbning af Billund Bæk.

  Afgørelse
  Screeningsskema

  Klagefrist: 21. august 2018

 • 10. juli 2018

  Forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport og miljøkonsekvensrapport for oplevelsespark i Billund

  Etableringen af en ny oplevelsespark i Billund er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering efter § 18, stk. 2 og miljøvurdering § 8 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Billund Kommunen skal ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen med en afgrænsning af miljørapportens indhold. Formålet med afgræsningsnotatet er at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og indgå i miljørapporten, samt fastlægge metoden til at undersøge og vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

  Forslag til afgrænsningsnotat

  Høringsfrist: 31. juli 2018

 • 4. juli 2018

  Kloakomlægning Bøvl - midlertidig bortledning af grundvand

  Billund Kommune meddeler tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med kloakomlægning ved Bøvl. 

  Afgørelse
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3
  Bilag 4
  Bilag 5
  Bilag 6

  Klagefrist: 1. august 2018

 • 3. juli 2018

  Miljøgodkendelse –Tingvejen 443

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Tingvejen 443, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 6. august 2018

 • 2. juli 2018

  Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt - HedeDamark A/S

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse og truffet afgørelse om ikke-VVM pligt til opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder på Hellevej 4, Grindsted.

  Miljøgodkendelse
  Screeningsafgørelse

  Klagefrist: 30. juli 2018

 • 26. juni 2018

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 307

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 28. august 2018

   

 • 26. juni 2018

  Miljøgodkendelse – Ravlundvej 5

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter Husdyrloven til en udvidelse på kvægbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Bilag til afgørelsen

  Klagefrist: 24. juli 2018

 • 26. juni 2018

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Kommuneplantillæg nr. 1

  Billund Kommune har foretaget screening af kommuneplantillægget på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i Kommuneplantillæget, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at kommuneplantillægget ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening her

  Læs mere om forslag til kommuneplantillæg her

  Klagefrist: 28. august 2018

 • 26. juni 2018

  Miljøgodkendelse – Refshøjvej 7

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Refshøjvej 7, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Bilag til afgørelsen

  Klagefrist: 24. juli 2018