Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 30. juni 2020

  Miljøgodkendelse – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelseBilag

  Klagefrist: 28. juli 2020

 • 3. juni 2020

  Tillæg til miljøgodkendelse - Billund Lufthavn A/S

  Billund Kommune har meddelt tillæg til Billund Lufthavns miljøgodendelse. Tillægget omhandler ændret afledning fra parkeringsarealerne P8 og P9.

  Afgørelse

  Klagefrist: 1. juli 2020

 • 26. maj 2020

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti mellem Boldingvej og Bredgade i Hejnsvig

  Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er vvm-pligtigt.

  VVM-Screening

  Afgørelse om ikke VVM-pligt

  Klagefrist: 23. juni 2020

 • 26. maj 2020

  Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti langs Koldingvej ved Billund

  Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtigt.

  VVM-screening 

  Afgørelse om ikke VVM-pligt

  Klagefrist: 23. juni 2020

 • 19. maj 2020

  Miljøtilladelse – Hedemarken 28

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse af hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Miljøtilladelse

  Klagefrist: 24. juni 2020

 • 15. maj 2020

  Udvidelse af plansiloer på Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har afgjort, at udvidelse af eksisterende plansiloanlæg på Dyvelsrækkevej 21 kan etableres uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

  Afgørelsen

  Klagefrist: 12. juni 2020

 • 14. maj 2020

  Afgørelse om ikke miljøvurdering – Billund Kommunes spildevandsplan 2018-2024 – Tillæg nr. 1 – Spildevandskloakering i Filskov

  Billund Kommune har gennemført miljøscreening for tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2024 – Filskov. Planen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet at der ikke skal foretages miljøvurdering.

  Screeningsafgørelse

  Miljøscreening af plan

  Klagefrist: 11. juni 2020

 • 5. maj 2020

  VVM-tilladelse - Outletcenter ved Lalandia i Billund

  Billund Kommune har meddelt VVM-tilladelse til etablering af et Design outletcenter ved Lalandia ved Firhøjevej i Billund.

  Tilladelse

  Klagefrist: 2. juni 2020

 • 29. april 2020

  SCREENINGSAFGØRELSE - MILJØVURDERING - LOKALPLAN NR. 324

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 27. maj 2020

 • 20. marts 2020

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Tusindbenet 22

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Tusindbenet 22, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. april 2020