Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 23. november 2021

  Miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 318 for solcelleanlæg ved Herregårdsvej

  I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 318 kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.

  Læs miljørapporten

  Læs udkast til §25-tilladelse

  Høringsfrist: 18. januar 2022

 • 17. november 2021

  Ansøgning om miljøgodkendelse – Annexvej 7

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Annexvej 7, 7190 Billund.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 8. december 2021

 • 4. november 2021

  Tillæg til miljøgodkendelse – Almstokvej 10

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af opbrudt asfalt samt oplag og nedknusning af rene tegl på Almstokvej 10, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 2. december 2021

 • 4. november 2021

  Miljøvurderingsscreening – Omlægning af overløb - Grindsted

  Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt for omlægning fra PST20 og PST21 til laguner ved Grindsteds Renseanlæg og overløb herfra.

  Afgørelse
  Screeningsskema

  Klagefrist: 2. december 2021

 • 29. oktober 2021

  Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af elkedel på Hejnsvig Varmeværk

  Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for projekt for installering af el-kedel på Hejnsvig Varmeværk, Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse
  Screeningsskema

  Klagefrist: 26. november 2021

 • 29. oktober 2021

  Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt til etablering af elkedel på Hejnsvig Varmeværk

  Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven til installering af el-kedel på Hejnsvig Varmeværk, Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. november 2021

 • 29. oktober 2021

  Udkast til miljøgodkendelse – Højgårdsvej 3

  Billund Kommune offentliggør hermed udkast til miljøgodkendelse, miljøkonsekvensrapport og ansøgning om miljøgodkendelse af Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse.

  PartshøringsbrevAnsøgningsskemaUdkast miljøgodkendelse

  Høringsfrist: 30. november 2021

 • 27. oktober 2021

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Stakrogevej 43

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Stakrogevej 43 7260 Sønder Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 24. november 2021

 • 25. oktober 2021

  Miljøgodkendelse – Stakrogevej 89

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Stakrogevej 89, 7260 Sdr. Omme efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse
  Bilag 1-5 og 7-8
  Bilag 6

  Klagefrist: 22. november 2021

 • 20. oktober 2021

  Miljøtilladelse – Bøvlvej 69

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til svinebruget på Bøvlvej 69, 7260 Sdr. Omme efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. november 2021