Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Kommunens afgørelser efter miljølovgivningen bliver offentliggjort her på siden.

 • 22. marts 2021

  Ansøgning om miljøgodkendelse – Askjærvej 34

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Askjærvej 34, 7250 Hejnsvig.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 12. april 2021

 • 19. marts 2021

  Screeningsafgørelse - miljøvurdering - lokalplan nr. 320

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 16. april 2021

 • 18. marts 2021

  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af to moniteringsboringer i Grindsted

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af to moniteringsboringer til undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold ved den gl. losseplads i Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 15. april 2021

 • 18. marts 2021

  Miljøgodkendelse – Fittingvej 48

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Fittingvej 48, 6623 Vorbasse efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. april 2021

 • 18. marts 2021

  Plansilo – Egebjerg Landevej 122

  Billund kommune har meddelt accept til plansilo på Egebjerg Landevej 122, 7250 Hejnsvig uden forudgående miljøgodkendelse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. april 2021

 • 25. februar 2021

  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af to moniteringsboringer i Grindsted

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af to moniteringsboringer til undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold ved den gl. losseplads i Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. marts 2021

 • 12. februar 2021

  Revurdering af miljøgodkendelse - Kolding Landevej 40

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. marts 2021

 • 12. februar 2021

  Revurdering af miljøgodkendelse - Trøllundvej 11

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på Trøllundvej 11, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. marts 2021

 • 9. februar 2021

  Revurdering af miljøgodkendelse - Skødebjergvej 8

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på Skødebjergvej 8, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 9. marts 2021

 • 2. februar 2021

  Miljøtilladelse – Brunbjergvej 64

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Brunbjergvej 64, 7200 Grindsted, efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Afgørelse

  Klagefrist: 10. marts 2021