Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 18. juni 2019

  Dispensation fra afstandskrav til naboskel – Rugbjergvej 59

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel Rugbjergvej 59 6623 Vorbasse.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 16. juli 2019

 • 14. juni 2019

  Tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screening – Ansager Landevej 9

  Billund Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screening til  Etablering af ny el-drevet varmepumpe med et varme-output på ca. 1 MW placeret i ny teknikbygning på ca. 74 m2. I forbindelse med dette to energioptagere placeret uden for den nye bygning. Adresse: Ansager Landevej 9, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. juli 2019

 • 13. juni 2019

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Søvangvej 4

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Søvangvej 4, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 11. juli 2019

 • 12. juni 2019

  Miljøgodkendelse samt dispensation fra afstandskrav – Sønderhedevej 22

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse efter Husdyrbruglovens § 16 a. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til vandboring og til vej.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 10. juli 2019

 • 11. juni 2019

  Miljøtilladelse samt dispensation fra afstandskrav – Grindsted Landevej 49

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktionen på Grindsted Landevej 49, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b. Der er desuden meddelt dispensation fra afstandskrav til ejendommens beboelse.

  Tilladelse

  Klagefrist: 9. juli 2019

 • 7. juni 2019

  Tilladelse til afledning af tag-, overflade- og drænvand fra Butikstorvet, Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til afledning af tag-, overflade- og drænvand fra Butikstorvet i Billund, matr. nr. 26, Billund By, Grene.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. juli 2019

 • 7. juni 2019

  Ansøgning om miljøgodkendelse - Lundhedevej 42

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Lundhedevej 42, 7200 Grindsted.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 2. juli 2019

 • 4. juni 2019

  Miljøgodkendelse – Horsbølvej 5

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til kvægproduktionen på Horsbølvej 5, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 2. juli 2019

 • 21. maj 2019

  Tilladelse til foderlade – Dyvelsrækkevej 21

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres en foderlade på Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 9. april 2019

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 5

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 2. maj 2019