Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lovliggørende landzonetilladelse til placering af læskur til heste på Møbjergvej 29, 7260 Sdr. Omme.

Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til placering af læskur til heste på Møbjergvej 29, 7260 Sdr. Omme.