Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oversigt over de største ændringer i overskrifter

Her kan du i overskrifter se, hvilke områder der berøres af harmoniseringen af taksterne.

Med forslaget til nye takster lægges der op til, at nogen foreninger fremadrettet skal betale mindre end de har gjort hidtil, mens andre skal betale mere. Langt de fleste foreninger vil ikke blive berørt af forslaget. Enkelte kommunale faciliteter har ikke været takseret siden kommunesammenlægningen, hvilket betyder, at de har været gratis for foreninger at anvende. Fremadrettet lægges der op til, at disse faciliteter får samme takster som i resten af kommunen.

Forslaget til nye takster vil især berøre følgende faciliteter:

  • Sale/aktivitetsrum
  • Springcentre
  • Mødelokale (her gives 100% lokaletilskud til folkeoplysende foreninger)
  • E-sports lokaler
  • Skydefaciliteter
  • Sauna i Lynghallen.

 

Mange idrætsfaciliteter berøres ikke på timetaksterne. Dette gælder blandet andet:

  • Svømmehaller
  • Almindelig halgulv
  • Halgulv i minihaller og mikrohaller
  • Kunstgræsbanerne.