Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvorfor harmoniseres lokaletaksterne?

Læs mere om hvorfor og på hvilket grundlag, der nu lægges op til en harmonisering af lokaletakster på de lokaler, som anvendes af folkeoplysende foreninger - primært i forhold til idrætsfaciliteter.

I forbindelse med implementeringen af det nye forenings- og bookingsystem Fritidsliv er forvaltningen blevet opmærksom på problematikker i forhold til taksering af lokaler og har derfor udarbejdet et forslag til harmonisering af lokaletakster primært i forhold til idrætsfaciliteter, som anvendes af folkeoplysende foreninger.

Hvad siger loven?

I Folkeoplysningsloven kapitel 9 §33 stk. 2 står der, at: ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold”. Det betyder, at foreninger skal stilles lige i forhold til lokaler, når de udøver en sammenlignelig aktivitet.

Med afsæt i lovgivningen på det folkeoplysende område, har forvaltningen igangsat en harmoniseringsproces, hvor lokaler der ikke tidligere har været takstsat, bliver takseret. Samtidig har forvaltningen opgjort størrelsen på sammenlignelige lokaler, så disse fremadrettet i deres taksering står i rimeligt forhold til hinanden.

Hvad betyder det?

Med forslaget til nye takster lægges der op til, at nogen foreninger fremadrettet skal betale mindre end de har gjort hidtil, mens andre skal betale mere. Langt de fleste foreninger vil ikke blive berørt af forslaget.

Enkelte kommunale faciliteter har ikke været takseret siden kommunesammenlægningen, hvilket betyder, at de har været gratis for foreninger at anvende. Fremadrettet lægges der op til, at disse faciliteter får samme takster som i resten af kommunen.