Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Koldingvej

Åstedsforretning mandag den 22. juni i anledning af at Byrådet for Billund Kommune har vedtaget, at der skal etableres dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Koldingvej, fra rundkørsel ved Havremarken til Staghøjvej.

Byrådet for Billund Kommune har vedtaget, at der skal etableres dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Koldingvej, fra rundkørsel ved Havremarken til Staghøjvej.

 Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

 Åstedsforretningen afholdes mandag den 22. juni 2020.

 Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

 Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Billund Kommune, projektleder Lone Arendt Rasmussen, lar@billund.dk, telefon 7972 7158.

 Bilag

Arealfortegnelse nummer 1

Ekspropriationsplan nummer 1

Ekspropriationsplan nummer 2

Ekspropriationsplan nummer 3

Projektbeskrivelse og tidsplan

Uddrag af vejloven

Vejledning om ekspropriation