Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekspropriation til etablering af dobbeltrettede cykelstier øst og vest for Filskov

Der indkaldes til åstedsforretning i Filskov tirsdag den 30. juni med henblik på ekspropriation af nødvendige arealer til dobbeltrettede cykelstier øst og vest for Filskov

Ekspropriation til etablering af dobbeltrettede cykelstier øst og vest for Filskov

 Byrådet for Billund Kommune har vedtaget, at der skal etableres dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Omme Landevej, fra Simmelvej til eksisterende sti vest for Blåbjergvej mat langs nordsiden af Amtsvejen og Bredsten Landevej, fra Filskov til indkørslen til Filskov Fiskesø.

 Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

 Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 30. juni 2020.

 Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

 Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

 Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses herunder i tidsrummet fra 29. maj 2020 til 28. juli 2020.

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Billund Kommune, projektleder Lone Arendt Rasmussen, lar@billund.dk, telefon 7972 7158.

 Arealfortegnelse

Ekspropriationsplan nr. 1 

Ekspropriationsplan nr. 2

Ekspropriationsplan nr. 3

Ekspropriationsplan nr. 4

Projektbeskrivelse og tidsplan

Uddrag af vejloven

Vejledning om ekspropriation