Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Høring vedrørende ændring af P-plads Østergade/Østre Allè

Billund Kommune ønsker at p-pladsen ved Østergade-Østre Allé ændres til en kommunal p-plads forbeholdt de biler som hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bruger i forbindelse med deres arbejde.

Billund Kommune ønsker at p-pladsen ved Østergade-Østre Allé ændres til en kommunal p-plads forbeholdt de biler som hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bruger i forbindelse med deres arbejde.

 

Rent teknisk sker det ved, at p-pladsen udstykkes som en selvstændig matrikel, hvor ejeren (Billund Kommune) kan indføre parkeringsregulering efter eget ønske.

 

Ønsket har været fremlagt politisk for Voksenudvalget, og de har ønsket en høring, hvor borgerne i området får mulighed for at komme med bemærkninger i forhold til at brugen af p-pladsen ændres fra offentlig brug til at være p-plads for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

 

Bemærkninger kan sendes park-vej@billund.dk og skal være kommunen i hænde senest fredag den 9. august 2019.07.02

 

Har du/i spørgsmål er i velkommen til at kontakte trafikplanlægger Vagn Pedersen på telefon 7972 7060 (Vagn holder ferie i ugerne 29-30-31).   

 

kortbilag, hvor man kan se p-pladsen med i alt 19 p-pladser.