Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oversigt over takster, der harmoniseres

Her på siden kan du få et overblik over hvilke takster, der harmoniseres. De faciliteter, som langt de fleste lokaletilskudsudgifter allokeres til; haller, minihal og mikrohal, berøres ikke af harmoniseringen.

Se og download oversigter over taksterne

Her under er det muligt at se og downloade to forskellige oversigter over taksterne over oplægget om harmonisering. Den første viser taksterne med en markering af ændringerne. Den næste viser taksterne, hvor ændringer er slået igennem. 

Taksoversigt med markering af ændringer

Takstoversigt, uden markering, som den vil se ud efter en evt. vedtagelse

Herunder er det ligeledes muligt at se takstbladet med en oversigt over med ændringerne. Ændringerne er markeret med fed.  

Takstblad med ændringer markeret med fed skrifttype

Fælles for kommunes Svømmehaller

Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få
svømmehallen stillet til rådighed og ikke kommunale institutioner: 
Takst 2022 Ny takst
Pr. time uden livredder 1.941,67 2.279,22
Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag 2.203,86 2.203,86
Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag 2.279,22 2.279,22

Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få
svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner:
   
Livredder, hverdage kl. 06-17.00 262,19 262,19
Livredder, tillægstimer 338,58 338,58
Varmtvandsbassin pr. time 975,48 975,48

Lokaleudlejning Haller

Idrætshal med 2 omklædningsrum (800-1500 m2): Takst 2022 Ny takst
Pr. time 581,16 581,16
Pr. dag 5.670,18 Slettes
Pr. weekend 10.447,4 Slettes
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales    

 

Aktivitetsrum m. 2 omklædningsrum  Takst 2022 Ny takst
Pr. time  296,26 Slettes - flyttes til kategori som sale/aktivitetsrum 
Pr. dag 2.839,73 Slettes - flyttes til kategori som sale/aktivitetsrum 

 

Minihal inkl. 2 omklædningsrum (400-799 m2) Takst 2022 Ny takst
Pr. time 356,13 356,13
Pr. dag 3.792,04 Slettes
Pr. weekend 6.655,36 Slettes
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales     

 

Sale/aktivitetsrum  Takst 2022 Ny takst
Sale/aktivitets alm. (50-99 m2) pr. time: 113,55 113,55
Sale/aktivitets stor (100-299 m2)  pr. time:   175,00
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales     

 

Springcenter  Takst 2022 Ny takst
Springcenter med tilløb (400-799 m2) pr. time:   356,00
Springcenter uden tilløb (100-299 m2) pr. time:    175,00

 

Skydefaciliteter indendørs Takst 2022 Ny takst
Skydefacilitet indendørs pr. time:   114,00

 

E-sports lokale Takst 2022 Ny takst
E-sports lokale pr. time:   175,00

 

Klublokaler med fast lejepris pr. måned Takst 2022  Ny takst
Fast lejepris pr. måned 2.235,86 2.235,86
Aktivitetsrum pr. time 207,48 Slettes - Flyttes til kategori som sale/aktivitetsrum 

 

Mødelokaler Takst2022 Ny takst
Mødelokale pr. time  148,64 slettes
Mødelokale pr. time - alm (20-89 m2)   148,64
Mødelokale pr. time - stor (90-175 m2)   175,00

 

Udlejning af udendørsanlæg

1 fodboldbane + 2 omklædningsrum Takst 2022 Ny takst
Pr. time 297,29 297,29
Pr. dag 2.842,83 Slettes
Pr. weekend 4.777,28 Slettes
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales     

 

1 håndboldbane + 2 omklædningsrum Takst 202 Ny takst
Pr. time 148,64 148,64
Pr. dag 1.455,48 Slettes
Pr. weekend 2.378,32 Slettes
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales     

 

1 atletikbane + 2 omklædningsrum Takst 2022 Ny takst
Pr. time 297,29 297,29
Pr. dag 2.842,83 Slettes
Pr. weekend 4.777,28 Slettes
Ved særarrangementer ud over en dag kan prisreduktion aftales    

 

Kunstgræsbaner i Billund og Grindsted + 2 omklædningsrum Takst 2022 Ny takst
Ved booking af hel bane pr. time 1.000 1.000
Ved booking af halv bane pr. time 500 500

 

Ekstra omklædningsrum inde eller ude

Ekstra omklædningsrum Takst 2022 Ny takst
Pr. time 49,55 49,55
Pr. dag 485,16 Slettes
Pr. weekend 850,58 Slettes

 

Skoler

Skoler  Takst 2022 Ny takst
Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time  148,64 148,64
Faglokaler pr. time 297,29 297,29
Vorbasse inkl. aula og fællesarealer pr. døgn 758,71 758,71