Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekspropriation til udvidelse af den vestlige del af Grenevej

Byrådet for Billund Kommune har vedtaget, at Grenevej skal opgraderes til at modsvare den pågældende trafikmod-stand, hvilket indebærer en udvidelse af Grenevej fra Hejnsvigvej til Koldingvej. Der er en igangværende ekspropri-ation vedrørende udvidelse af Grenevej, men Billund Kommune har ændret påtænkt vejforløb for den vestlige del af Grenevej på ca. 650 meter, som nødvendiggør afholdelse af en ny åstedsforretning for denne del.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder til udvidelse af den vestlige ende af Grenevej. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes 

tirsdag d. 19. februar 2019.

Mødetid og -sted fremgår af bilaget ”Projektbeskrivelse”.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

 

Arealfortegnelse, kortmateriale med videre findes her på siden og på adressen, Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted indtil den 19. februar 2019.

Grenevej 8 

Arealfortegnelse

Indvarslingsbrev

Uddrag af vejloven

Ekspropriationsplan

Projektbeskrivelse 

Vejledning om ekspropriation

 Annexvej 2A

Arealfortegnelse

Indvarslingsbrev 

Uddrag af vejloven

Ekspropriationsplan

Projektbeskrivelse

Vejledning om ekspropriation

Grenevej 25

Arealfortegnelse

Indvarslingsbrev

Uddrag af vejloven

Ekspropriationsplan

Projektbeskrivelse

Vejledning om ekspropriation

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Billund Kommune, Karsten Kiehn, e-mail: kki@billund.dk samt telefon 79 72 71 68.