Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fremtidens Legeplads - Billund Kommunes udviklingsstrategi

Billund Kommune er Fremtidens Legeplads fordi ...

Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet ikke kun forbeholdt børnene i skolen. Det er for også for foreninger, for virksomheder og for borgere i alle aldre.

Hos os ligger nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner side om side med 500 foreninger, der skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus, både i forhold til naturrum, sundhed og fællesskaber på tværs.

Vi har en legende tilgang, så Billund Kommune fortsat kan være godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. Vi er derfor klar til at lade andre lege med i hele kommunen. Uanset om det drejer sig om bosætning, i foreningen eller i erhvervslivet.

At være Fremtidens Legeplads betyder for os ...

  • At vi er undersøgende, nysgerrige og ambitiøse og vi er ikke bange for at prøve nyt sammen med dem der vil lege med os
  • At vi inddrager og understøtter – og samskaber, ved fælles hjælp, med borgere, frivillige og virksomheder

Fremtidens Legeplads

Fremtidens legeplads

Udviklingsstrategien lanceres under navnet Fremtidens legeplads, fordi leg, læring og kreativitet er det vi er, og det vi gør! Det er en del af vores DNA, og Ikke kun for børnene i skolen, men for foreninger, borgere og virksomheder.

Vores legeplads er hele kommunen, og legeredskaberne er alle de dele af lokalsamfundet, som tilsammen er Billund Kommune. 

Hvorfor lave en udviklingsstrategi?

I Billund Kommune arbejder vi løbende med forbedring, fornyelse og tilpasning af Kommunens serviceområder. Hvert fjerde år skal Kommunen udarbejde en strategi med de mål, kommunen arbejder for. Udviklingsstrategien indgår i kommunens samlede plan for både den fysiske udvikling af kommunen, og udviklingen af kommunens indsatsområder. Vores udviklingsstrategi peger ikke bare på fokusområder der skal arbejdes med, men peger også på, hvordan vi vil arbejde med at nå målene.

Tre temaer med gennemslagskraft

Udviklingsstrategien tager afsæt i tre, overordnede temaer. Ud fra et bevidst valg, er der er sat fokus på udvikling og innovation, på tværs af interesseområder, fremfor i faglige områder:

Stærke byer – her er godt at leve

Rettidig velfærd – mulighed for et godt liv hele livet

Vokseværk i erhvervslivet – sammen bygger vi fremtiden

Kommunens rolle er at inddrage lokalsamfundet, understøtte ideerne, og invitere til at skabe sammen med borgerne.