Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Budget og takstkatalog 2015

Det samlede budget for Billund Kommune i 2015 med takstkatalog over priser på dagpleje med videre samt tidsplan for budget 2016.

Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti som repræsenterer 22 af de 25 medlemmer af Billund Byråd vedtog sent torsdag aften den 11. september et historisk budgetforlig, der er gennemsyret af beslutninger, der understøtter udviklingen af de visioner og strategier, der er i Billund Kommune.

Jeg har aldrig været med til noget lignende. Det er et fantastisk forlig som i den grad har fokus på 5 veje til vækst, som er vores vision og udviklingsstrategi. Vi er Børnenes Hovedstad, og det bliver der sat en meget tyk streg under.

Over de næste fire år bruger vi ekstra 55 millioner kroner på Børneområdet inklusive Børnenes Hovedstad, fortæller borgmester Ib Kristensen.

Og 55 millioner er endda lavt sat, for en pulje på 40 millioner over fire år til indre modernisering af institutioner med mere vil i høj grad også komme hele børneområdet til gavn.

Og så er der afsat 6 millioner kroner til to kunststofbaner. Noget som også i høj grad vil give muligheder for mange børn og unge.

Tager over for staten med tilskud til skolereform

De 55 millioner er både til drift og anlæg, og forligspartierne i Billund Kommune tager over, når staten stopper i forhold til den nye skolereform.

Vi har lyttet til vores skoler og besluttet at den pulje på seks millioner kroner som aftalen mellem regeringen og KL i 2013 tilfører området i 2015 og 2016 og som skulle halveres i 2017 og forsvinde i 2018. Vi tilfører derfor folkeskoleområdet ekstra tre millioner i 2017 og seks millioner fra 2018 og frem, fortæller Gitte Ottosen, der er gruppeformand for socialdemokraterne.

På samme måde har forligspartierne i høj grad lyttet til signaler fra daginstitutionsområdet. Området tilføres to millioner kroner årligt til styrkelse af normeringen i hele kommunen.

Udover de ekstra midler til Skoler og dagtilbud er der afsat næsten 16 millioner kroner til udviklingsprojekter, der kan løfte de pædagogiske læringsmiljøer i Børnenes Hovedstad endnu mere.

Danmarks bedste erhvervskommune fjerner byggesagsgebyrer

Billund er Børnenes Hovedstad, men Billund Kommune er også Danmarks mest erhvervsvenlige kommune 2014, og Byrådet understreger endnu engang, at erhvervsområdet fortsat er et kæmpe fokusområde.

Det er kommet frem at forligspartierne og Borgerlisten vil investere 10 millioner kroner i et nyt vækst- og iværksætterhus, og derudover har forligspartierne besluttet at fjerne alle byggesagsgebyrer.

Vi fjerner byggesagsgebyrerne. Det er en god ting, men derudover har vi besluttet, at de ressourcer der er brugt til at administrere gebyrordningen fremover bruges til at give en endnu hurtige sagsbehandling, fortæller Per Nyhus (DF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Der er mange flere visionære og gode tiltag i budgettet som kommer borgerne i hele kommunen til gode. Det gælder ikke mindst beslutningen om at etablere korttidspladser på plejecentrene herunder 14 i Sdr. Omme og 10 i Stenderup/Krogager.

En beslutning der sikrer det sygeplejefaglige på centrene og den ledsages af en beslutning fra forligspartierne om at tage initiativ til at samle lokale aktører omkring en fælles vision om sundhedshuse i Sdr. Omme, Vorbasse og Grindsted. Noget der vil kunne sikre den nødvendige lægefaglige ekspertise.

Vi har været rundt om rigtig mange områder i budgetforliget, og den røde tråd har været at skabe udvikling og sikre borgerne den bedst mulige service for pengene. Det har betydet at vi udvider driftsbudgettet med 15 millioner kroner, men det er indenfor det forsvarlige og når vi ser på, hvor meget vi opnår, er jeg meget stolt af budgetforliget, siger borgmester Ib Kristensen.

Yderligere oplysninger: Borgmester Ib Kristensen 4054 8090, Gruppeformand for Socialdemokraterne Gitte Ottosen 2368 0091, Gruppeformand for Dansk Folkeparti Per Nyhus 2049 0359.

Se hele forligsteksten her

 Budgetoversigter