Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du vedligeholde et vandløb?

I forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb, herunder oprensning og grødeskæring, er det vigtigt, at man både tager hensyn til vandløbets fauna og behovet for at lede vandet væk.

 

Kontakt altid Billund Kommune hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

 

Hvad gælder for offentlige vandløb?

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb fremgår af vandløbsregulativet for det enkelte vandløb. Det er regulativerne, som sammen med Vandløbsloven, danner grundlaget for forvaltningen af de offentlige vandløb. Regulativerne beskriver, hvordan kommunens å-mænd skal vedligeholde vandløbet, samt hvilke forhold den enkelte lodsejer selv skal søger for (bredejerforhold) f.eks. omkring vedligeholdelse af broer og bygværker med mere.

Vandløbsinformation offentlige vandløb

 

Hvad gælder for private vandløb?

For private vandløb udarbejder kommunen ikke regulativer, men kommunen kan vælge at udarbejde vedligeholdelsesbestemmelser. Inden du begynder at vedligeholde private vandløb, som du ikke kender, er det en rigtig god ide at rette henvendelse til kommunen, dels for at høre om der findes vedligeholdelsesbestemmelser for dit vandløb og dels for at sikre, at du ikke overtræder lovgivningen.

Vandløbsinformation private vandløb

 

Hvis vandløb bliver oprenset med 2-5 års mellemrum

Hvis vandløbet/grøften har været oprenset med jævne mellemrum, det vil sige hvert 2-5 år, må du rense det som du plejer, altså i samme dybde, bundbredde og med samme anlæg som sædvanligt. Det er ikke tilladt at grave dybere, bredere eller ændre anlægget uden en tilladelse.

 

Hvis vandløbet ikke har været renset i 7 år eller mere

Har vandløbet/grøften ikke været renset i mange år (7 år eller mere) skal du rette henvendelse til Billund Kommune.

Årsagen kan være, at vandløbet er:

  • omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3
  • beliggende ved et beskyttet naturareal
  • beliggende ved et okkerområde

 

Må jeg vedligeholde vandløb på naboens areal?

Nej, det er ikke tilladt at vedligeholde et vandløb over naboens areal. Det er derfor en rigtig god ide, at aftale med naboen, hvordan vedligeholdelsen skal gennemføres, samt hvem der skal betale inden arbejdet påbegyndes.

 

Hvis jeg ikke kan blive enige om vandløbsvedligeholdelsen med min nabo

Hvis naboen ikke finder, at vedligeholdelse er nødvendig, skal der rettes henvendelse til kommunen. Kommunen vil herefter besigtige området, på baggrund af besigtigelsen vil der eventuelt blive udsendt et varsel om påbud efterfulgt af et påbud om at vedligeholde grøften/vandløbet.

 

Må jeg etablere en ny grøft, eller dræne mine marker m.v.:

Ønsker du at dræne dine marker, kan det være en rigtig god idé at kontakte kommunen, inden du går i gang. 
Har du behov for at etablere en ny grøft gælder følgende: 

  • Du må etablere en grøft til dræning af dine marker til bestående vandløb på egen matrikel.
  • Grøften må have en dybde på 1,0 – 1,1 m (den for dyrkningens nødvendige dybde). 
  • Ønsker du en dybere grøft er det en regulering, som kræver en tilladelse fra kommunen. 
  • Skal grøften videreføres over naboens arealer er der ligeledes tale om en regulering, som kræver en tilladelse fra kommunen.

 

OBS! Du må ikke grave grøfter eller dræne i områder omfattet af okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Kontakt kommunen herom.

De okkerpotentielle og naturbeskyttede områder kan ses på Danmarks Arealinformation

Se okkerpotentielle og naturbeskyttede områder

 

Omlægning af dræn:

Det er tilladt at omlægge eksisterende dræn til samme rørdiameter, i samme dybde.

OBS! Det gælder ikke, hvis dine dræn ligger i et naturbeskyttet område eller et område omfattet af okkerloven. Se kort ovenfor. I kan kontakte kommunen herom.

 

Spuling af dræn:

Inden du spuler dræn, skal du kontakte kommunen. Eventuelle dambrugsejere op til 6 km nedstrøms skal ligeledes kontaktes, minimum 7 dage før du går i gang. Er du i tvivl om der er dambrug i vandløbet, kan vi hjælpe dig.

Spulevandet skal du pumpe op på nærliggende marker eller køre væk. Der skal pumpes i minimum 15 minutter efter spulingen er ophørt.