Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du restaurere et vandløb?

For at vandløb kan leve op til den fastlagde målsætning, vil der flere steder være behov for en restaurering af vandløbet.

Formålet med restaureringen er at forbedre forholdene for plante- og dyrelivet. Dette kan ofte gøres uden betydning for afvandingen

 

Hvad er restaurering af et vandløb?

Restaureringer er vandløbsmyndighedens forbedringer af vandløbenes fysiske forhold, så miljøet i
vandløbene bliver bedre. Vandløbsmyndigheden kan også forbedre vandløbene gennem
reguleringer.


Restaureringerne kan være:

 • Dannelse af kunstige overhængende brinker
 • Placering af større sten
 • Placering af planker ved vandløbsbunden
 • Etablering af strømkoncentratorer
 • Etablering af gydebanker
 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Udlægning af gydegrus
 • Genslyngning af udrettede/regulerede vandløb
 • Hævning af vandspejl
 • Etablering af okkeranlæg
 • Plantning af træer
 • Fjernelse af opstemninger


Før en restaurering kan gennemføres, skal vandløbsmyndigheden udarbejde et projekt med
beskrivelser af, hvad der skal foregå. Projektet kaldes et restaureringsprojekt.

 

Hvad er forskellene på reguleringer og restaureringer?


Både reguleringer og restaureringer kan give ændringer af vandløbenes skikkelse (form) og
vandføring.

Der er dog nogle forskelle på de to typer projekter:

 • Restaureringer udføres i offentlige vandløb, mens reguleringer kan udføres i både
  offentlige og private vandløb
 • Beskrivelserne i projekter for restaureringer er mere udførlige end i projekter for
  reguleringer.
 • Indsigelsesperioden er 8 uger for restaureringsprojekter og 4 uger for
  reguleringsprojekter.
 • Udgifterne til restaureringer afholdes altid af vandløbsmyndigheden. Udgifter til
  reguleringer afholdes af de, der har nytte af foranstaltningen, men kan også afholdes af
  vandløbsmyndigheden.