Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du regulere et vandløb?

Hvis du vil ændre et vandløb, skal du søge om tilladelse hos os.

En ændring af et vandløb kan fx være:

 •          Etablere broer og overkørsler
 •          Føre kabler o.l. under vandløb
 •          Ændre et vandløbs forløb i landskabet
 •          Ændre vandløbets vandføringsevne, ved en evt. oprensning, hvor du ændrer bundbredden, anlægget eller bundkoten
 •          Rørlægge et vandløb
 •          Lave terrænændringer mindre end 8 m fra et vandløb

 

Gode råd til din ansøgning

Start med at lave en plan over dit projekt. På den måde får du samlet alle de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning.

Forslag til et reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 •          En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 •          Oversigtskort og detailplaner.
 •          Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere
 •          og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 •          Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 •          En tidsplan for arbejdets udførelse.
 •          Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.

Vær opmærksom på at du ikke må grave grøfter eller dræne i områder omfattet af okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Hvis du er i tvivl, eller har brug for råd og vejledning er du velkommen til at kontakte os.

 

Spørgsmål og svar

Koster det noget at få kommunen til at behandle en reguleringssag?
Billund Kommune opkræver gebyr for behandling af reguleringssager, medmindre sagerne har karakter af en restaurering. Gebyret udgør 2 % af anlægsudgiften, dog minimum 6.248 kr. (2015). Der opkræves pt. ikke gebyr for behandling af sager vedrørende underføringer, broer og overkørsler og lignende.

Må jeg etablere en ny grøft uden en tilladelse?
Du må etablere en grøft til dræning af dine marker til bestående vandløb på egen matrikel.
Grøften må have en dybde på 1,0 – 1,1 m (den for dyrkningens nødvendige dybde).
Ønsker du en dybere grøft er det en regulering, som kræver en tilladelse fra kommunen.
Skal grøften videreføres over naboens arealer er der ligeledes tale om en regulering, som kræver en tilladelse fra kommunen.

Må jeg omlægge mine dræn uden en tilladelse?
Det er tilladt at omlægge eksisterende dræn til samme rørdiameter, i samme dybde.
OBS! Det gælder ikke, hvis dine dræn ligger i et naturbeskyttet område eller et område omfattet af okkerloven. 

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg spuler mine dræn?
Inden du spuler dræn, skal du kontakte kommunen. Eventuelle dambrugsejere, op til 6 km nedstrøms, skal ligeledes kontaktes, minimum 7 dage før du går i gang. Er du i tvivl om der er dambrug i vandløbet, kan vi hjælpe dig.
Spulevandet skal du pumpe op på nærliggende marker eller køre væk. Der skal pumpes i minimum 15 minutter efter spulingen er ophørt.