Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spørgsmål og svar om vandløb og vedligehold

I forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb, herunder oprensning og grødeskæring, er det vigtigt, at man både tager hensyn til vandløbets fauna og behovet for at lede vandet væk.

Kontakt altid Billund Kommune hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

 

Hvad gælder for offentlige vandløb?

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb fremgår af vandløbsregulativet for det enkelte vandløb. Det er regulativerne, som sammen med Vandløbsloven, danner grundlaget for forvaltningen af de offentlige vandløb. Regulativerne beskriver, hvordan kommunens å-mænd skal vedligeholde vandløbet, samt hvilke forhold den enkelte lodsejer selv skal søger for (bredejerforhold) f.eks. omkring vedligeholdelse af broer og bygværker med mere.

 

Hvad gælder for private vandløb?

For private vandløb udarbejder kommunen ikke regulativer, men kommunen kan vælge at udarbejde vedligeholdelsesbestemmelser. Inden du begynder at vedligeholde private vandløb, som du ikke kender, er det en rigtig god ide at rette henvendelse til kommunen, dels for at høre om der findes vedligeholdelsesbestemmelser for dit vandløb og dels for at sikre, at du ikke overtræder lovgivningen.

 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan blive enig med min nabo om vandløbsvedligeholdelsen

Hvis naboen ikke finder, at vedligeholdelse er nødvendig, skal der rettes henvendelse til kommunen. Kommunen vil herefter besigtige området, på baggrund af besigtigelsen vil der eventuelt blive udsendt et varsel om påbud efterfulgt af et påbud om at vedligeholde grøften/vandløbet.

 

Hvad er en vandløbsrestaurering?
En vandløbsrestaurering er forbedringer af vandløbets fysiske forhold, så miljøet i vandløbet bliver bedre til gavn for planter og dyr. Før en restaurering kan gennemføres, skal vandløbsmyndigheden udarbejde et projekt med beskrivelser af, hvad der skal foregå. Projektet kaldes et restaureringsprojekt. Hvis du har ønsker til et restaureringsprojekt på din ejendom, er du velkommen til at kontakte os.