Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er formålet med 2 meter bræmmer?

Formålet med 2 meter bræmmen er at bevare og beskytte vandløbets brinker mod udskridning, erosion og overfladeafstrømning. Herved mindskes behovet for omkostningskrævende og miljømæssige belastende oprensninger af vandløb og fosforudledningen til Vadehavet og Ringkøbing Fjord reduceres.

Bræmmebredden måles fra vandløbets øverste kant, det vil sige, overgangen mellem skråningsanlægget og marken. I bræmmebredden må der ikke dyrkes, sprøjtes, plantes eller foretages terrænregulering samt opsættes faste installationer.

Hvilke vandløb er omfattet af reglerne om 2 m bræmmer?

  • Alle offentlige vandløb
  • Alle vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Alle naturlige vandløb, også selv om de efterfølgende er reguleret
  • Alle målsatte vandløb i landzone

Se kort over vandløb med 2 m bræmmer

Hvilke vandløb har ikke 2 m bræmmer?

  • Alle rørlagte vandløb. Hvis en strækning åbnes kan den bliver den omfattet
  • Alle ikke naturlige vandløb*
  • Alle vandløb i byzone og sommerhusområder
  • Alle enkeltmandsvandløb - det vil sige vandløb som fra udspring til udløb i havet løber på samme ejendom

*Et ikke naturligt vand er et vandløb, som er gravet et sted, hvor der ikke tidligere har været et vandløb.

 

Er du i tvivl om dit vandløb er omfattet af en 2 meter bræmme, kan du kontakte kommunen.