Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivillig i naturen

I Billund Kommune er frivillighed i lokalsamfundene og foreningerne en vigtig drivkraft i at skabe aktiviteter, sammenhold og fællesskaber. På naturområdet betyder det, at væsentlige kommunale indsatser og tiltag sker i samarbejde med lokale.

Målsætninger for naturen

 • Lokale borgere og foreninger inddrages i den praktiske naturpleje på kommunale arealer med henblik på lokalt ejerskab og øget opmærksomhed på naturindhold.
 • Brugergrupper inden for idrætsudøvelse involveres i indretningen af naturarealer for at understøtte aktiviteter i naturen.
 • Børn og unge involveres i udviklingen af udvalgte naturområder i byerne for at få forståelse for naturværdier.
 • Dialog og samarbejde med lodsejere og erhvervsliv om naturpleje på deres arealer for at sikre og øge bestående naturværdier.
 • Sparring med lokalt forankrede naturorganisationer om udvikling af naturforhold.

Det vil vi gøre

 • Indgå partnerskabsaftaler om drift og pleje af ekstensivt vedligeholdte grønne områder, hvor det giver mening i forhold til den kommunale drift.
 • Udarbejde diplomer og markedsføring for lodsejere og erhvervsliv, som gør noget godt for naturn - Naturambassadører.
 • Igangsætte og understøtte mulighederne for naturplejegrupper, græsningslaug, og lokale naturpedeller.
 • Udbygge muligheden for at låne en rullende station med inventar til naturplejegrupper.
 • Udarbejde en kampagne for og med børn og unge for at mindske bortkastning af affald i naturen.
 • Tage initiativ til at opstarte ”Det Grønne Råd”s lokalafdeling i Billund Kommune