Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Aktiv i naturen

Naturen rummer mulighed for fysisk aktivitet og uformelt samvær med andre mennesker og er en oplagt ramme for at opnå fysisk og mental sundhed for borgerne.

Målsætninger for naturen

  • Der skal være nem adgang til naturområder på tværs af brugergrupper med forskellig fysisk formåen, så alle har mulighed for at komme ud i naturen.
  • Naturområderne skal indrettes med faciliteter der understøtter rekreative oplevelser og fysisk aktivitet, der kan motivere til et mere aktivt hverdagsliv og fremme folkesundheden.
  • Andelen af bynære kommunale rekreative skove og naturområder skal øges for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter adgang til naturen og for fortsat at kunne tilbyde attraktive boligområder.

Det vil vi gøre

  • Naturområdernes rekreative tilbud i form af stier, opholdsoplevelses og motionsmuligheder kortlægges for at afsøge behovet for at vedligeholde og udbygge faciliteterne i kommende indsatser.
  • Nye bosætningsområder planlægges så man som borger i Billund Kommune maksimalt har 300 meter til enten natur, grønne rekreative områder og maksimalt 1.500 meter til større offentligt tilgængelig skov, natur- eller landskabsområde, der giver mulighed for en rundtur på over 2 km.