Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturen ved Omme Å

Her kan man se hvordan Omme Å slynger sig gennem engene i et naturligt ureguleret forløb.

Strømmen i åen flytter hele tiden om på sand og grus så nye slyng opstår og gamle slyngninger bliver afsnørret. Variationen skaber mange levesteder for dyr og planter. Omme Å har i dag en god vandkvalitet og et rigt dyreliv af fisk og vandlevende insekter. Hold øje med de smukke blåsorte pragtvandnymfer, der holder til ved åen. Syd for åen er plantet store plantager på tidligere hedejord, for at skabe læ og velstand i de fattige hedeegne.