Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Engvanding ved Omme Å

Under jernbanedæmningen ses her resterne af en gammel engvandingskanal.

Kanalen er en af flere kanalsystemer, der tidligere fandtes langs Omme Å. De første engvandingslaug blev stiftet i 1850érnen af datidens driftige landmænd. De havde erfaret sig til, at overrisling af engen med åvand gav en god græsvækst. Dette græs blev slået i den varme sommertid og tørret til hø. Høet var dengang det vigtigste vinterfoder til husdyrene.  Brug af mergel samt mulighed for køb af kunstgødning kombineret med bedre agerdyrkningsmetoder betød, at engvandingen mistede sin betydning og efterhånden ophørte. I 1950-1960’erne blev der kørt små læs hø med grå Ferguson og vogn under banen på dette sted.

Ved denne kanal forsøgte man sig en periode med et anlæg til opdræt af bævere som pelsdyr. Andre steder blev optemningsrettighedene i 1950érne solgt til anlæg af ørreddambrug.