Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oprettelse af Vandråd

Oprettelse af Vandråd for hovedvandopland 1.10 Vadehavet og 1.8 Ringkøbing Fjord

Kortmaterialet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Kortmateriale til vandrådsarbejdet

Vandråd Vadehavet

På baggrund af anmodning fra Bæredygtigt Landbrug oprettes et vandråd for Hovedopland 1.10 Vadehavet som beskrevet i ”Bekendtgørelse af 2. marts 2017”om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgræsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”.

Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i Hovedoplandet. Du kan læse mere om indstilling af medlemmer til vandrådet på Esbjerg Kommunes hjemmeside, se link nedenfor.

Læs mere om vandrådet for Vadehavet

 

Vandråd Ringkøbing Fjord

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Ringkøbing Fjord har besluttet at Ringkøbing-Skjern Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Ringkøbing Fjord 2017. 

Indstilling af medlemmer kan ske til Lene Moth lene.moth@rksk.dk og skal indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon senest d. 25.  Marts 2017. Vandoplandsgruppen for Ringkøbing Fjord vil på sit møde d. 31. marts 2017 behandle de indkomne forslag og nedsætte vandrådet, hvorefter dette opslås på kommunens hjemmeside. 

Læs mere om vandrådet for Ringkøbing Fjord